รหัส 176-198 SIID - TopicsExpress          

รหัส 176-198 SIID ต้องคุยกะอาจารย์สรรใจ วันพุธนี้ ทำ Slide พรีเซ้นพุธหน้า ทำรายงานรายบุคคลส่ง2หน้า ไปเซิชดูประวัติเพิ่มเติมเพื่อเอาไปหาเรื่องคุยกะอาจารย์ โอเคหมดหน้าที่ผมละคับ Petchz Peerapong Pheeraphong Thadabusapa Peleen Limprapassorn Panurak Rattanapaisorn Panuvit Thorthititum Baron Vincent Pattra Pharadee Foonoi Phudit Janthayanont Mon Manamon แท็กเพิ่มให้ด้วย จำไม่ได้ละ
Posted on: Tue, 20 Aug 2013 07:35:50 +0000

Trending TopicsRecently Viewed Topics
© 2015