เรื่องหวังจู่เสียน - TopicsExpress          

เรื่องหวังจู่เสียน เสียโฉม เนี้ย ... ดู ๆ ไป นางเหมือนจะเป็นโรคเดียวกะเจน พิกล นะ เพราะดู จากหน้าไม่สมมารต นี้เห็นชัดเลย ... คือ เคยเห็น คน โบท้อกพลาด จะไม่ได้เป็น ขนาดนี้ ... ปาก รูจมูก หนังตา อีกข้าง ทำงานไม่เต็มที่ เจนว่า เจ้หวัง เป็น เบล พาลซี่ แน่นอน อ่ะ - - " Ravi Supasiri Angelina Milin Nada Chaiyajit Burgos Elisabeth WenCrystal de Crystal ตอนเกิดอุบัติเหตุ มันไปกระทบเส้นประสาทนางด้วยรึเปล่านะ - - " ... แต่ก็เป็นเคสนึง ที่ทำให้ ระลึกถึงการปลงสังขารได้อย่างดี
Posted on: Wed, 02 Oct 2013 08:26:32 +0000

Trending TopicsRecently Viewed Topics
© 2015