ព័ត៌មានបន្ទាប់៖ - TopicsExpress          

ព័ត៌មានបន្ទាប់៖ ករណីឧទ្ធម្ភាគចក្រយោធាធ្លាក់ផ្ទុះឆេះនៅសង្កាត់ព្រៃស មានមនុស្ស៤នាក់បាត់ខ្លួន ដោយសង្ស័យថាស្លាប់ និង១នាក់របួសធ្ងន់ ត្រូវបានបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែត្រ។ សូមរង់ចាំអាន និងស្ដាប់ព័ត៌មានពិស្ដារ... rfa.org/khmer/news/Helicopters-fell-bomb-die-5-07142014002141.html #disaster #Helicopter #Fell #Bombing #Killed #Cambodia #Troop #Worldcup #Brazil2014 #Germany
Posted on: Mon, 14 Jul 2014 05:37:01 +0000

Trending TopicsRecently Viewed Topics
© 2015