ငါဟာရက္စက္တတ္သူပါ - TopicsExpress          

ငါဟာရက္စက္တတ္သူပါ မင္းအခုေတာ့စိတ္နာျပီး ေက်ာခိုင္းထားခဲ့မင္းေလးမလြမ္းနဲ့ ေမ့ပစ္လိုက္္ပါငါလွည့္စားခဲ့ ခြင့္မလႊတ္လိုက္ပါနဲ့ ငါဟာစိမ္းကားခဲ့သူပါ မင္းေလးမုန္းတတ္ဖို့ပါပဲ အသဲကြဲသြားလဲပဲ ဒီမွာဟန္ေဆာင္ေနမယ္ မနာက်င္သလိုပါပဲ အမုန္းမ်ားအတြက္ပါပဲ-listen to အမုန္းမ်ားစြာအတြက္ (မင္းေမာ္ကြန္း ေက်ာ္သူစိုး)
Posted on: Mon, 16 Sep 2013 17:05:02 +0000

Trending TopicsRecently Viewed Topics
© 2015