1) Nguyên tố hóa học là gì?? có bao nhiêu nguyên tố - TopicsExpress          

1) Nguyên tố hóa học là gì?? có bao nhiêu nguyên tố trong tự nhiên, trong phòng thí nghiệm? 2)Đồng vị là gì? Cho VD 3) nguyên tử khối là gì? Nguyên tử khối trung bình là gì?? 4)Obitan là gì? Theo quan điểm hiện đại các electron chuyển động xung quanh hạt nhân như thế nào? 5)Lớp electron là gì? phân bố electron là gì? electron nào liên kết chặt chẽ với nhân nhất? >>Em
Posted on: Wed, 18 Sep 2013 13:00:54 +0000

Trending TopicsRecently Viewed Topics
© 2015