#18096 "Hế nhô! CÓ ai chơi đoán bias ko nhỉ? - TopicsExpress          

#18096 "Hế nhô! CÓ ai chơi đoán bias ko nhỉ? :vvvv Kệ, cứ nói... hí hí Bias của tớ là 1 đứa lùn Rất trắng nha~ Giọng hay cực, ừ thì hát chính mà lị :'> Là boy nha~ Sợ tiếng sấm Maknae giả mạo Và 1 cái đặc biệt là... cơ bắp đang to lên trên mức cần thiết -_- Iêu nó kinh khủng a~ :************ Đoán nha~ ;)" ----------------------------------------------------------------- -[Y]-
Posted on: Mon, 05 Aug 2013 12:27:40 +0000

Trending TopicsRecently Viewed Topics
© 2015