Anıtpark Forumu Örneği Forumlarda ne yapılır? Ne Yapılmaz? - TopicsExpress          

Anıtpark Forumu Örneği Forumlarda ne yapılır? Ne Yapılmaz? Anıttepe semti Anıtkabir’in çevresinde kümelenen bir mahalledir. Bir hafta önce sekiz gencin Anıtpark’ta başlattığı forumlar bugün itibariyle 300 katılımcıya ulaşmış durumda. Ağırlıklı katılımı mahalleliler gösteriyor, ancak belli ki Bahçelievler tarafından ve daha uzak yerlerden de katılımcılar foruma katılıp fikirlerini söylüyor. Katılımcı profilinden gözlemler Anıttepe genellikle orta halli insanların oturduğu bir yer. Foruma katılan yurttaşların ağırlıklı bölümü de küçük mülk sahibi sınıfına mensup insanlar. Bunun yanı sıra forum birleşiminin yarısını üniversiteliler başta olmak üzere gençlik oluşturuyor. Forumda ne konuşuldu? 25 Haziran Salı günkü forumda toplam 27 kişi söz aldı. İlk konuşmalar daha çok yerel seçimlere ilişkindi. Söz konusu konuşmalar –CHP Çankaya İlçe Başkanı’nın yaptığı da dâhil olmak üzere- sandık, isim listeleri gibi teknik seçim bilgileri üzerine yoğunlaştı. Daha sonra birkaç konuşmacı da yerel seçim kampanyalarından ve “aktivistlerin” rolünden bahsetti. Forum Halk Meclisi’ne dönüşmeli Bu konuşmaların ardından söz alan forum katılımcıları daha çok forumun geleceğini, nasıl bir ortak tutum alınması gerektiğini, direnişin birleştiriciliğini ve forumların halk meclislerine dönüşmesi gerekliliğinden bahsettiler. Forumda belirgin olarak görülen gerçek şudur: 1- Yurttaşlar birleştirici bir yaklaşım, dil ve pratik istemektedirler. Partizanlığı dayatan, dar siyasi ve örgütsel çıkarları vurgulayan, forum katılımcılarının inisiyatifini ve iradesini önemsemeyen hiçbir tutumun başarı şansı yoktur. Aksine olgunluk, yapıcılık, taleplerin ortaklaştırılması ve birleştirilmesi kazandırır. 2- Foruma katılanların büyük bir bölümü ideolojik ayrılıklara son derece karşıdır. Ülkücü gençlerin ve milliyetçilerin direnişe katılması büyük bir sevinçle karşılanmaktadır. O nedenle forumlarda fikir söylerken milliyetçilerden BDP’lilere hatta iktidarın payandası haline gelmemiş liberallere kadar birleştirici bir dil kullanmak son derece önemlidir. 3- Direniş; doğanın talan edilmesi, kültürel yıkım, eğitim sisteminin bozukluğu, kadına şiddet gibi başlıklardan Cumhuriyet’in yıkımı ve vatanın bölünmesine karşı pek çok sorunu kapsamaktadır. Dolayısıyla bunların tümü forumlarda ifade edilmelidir. 4- Özgürlük talebi forumların en önemli başlığıdır. Baskıcı iktidara karşı forum katılımcılarının konuşmalarında özgürlük talebi son derece belirleyicidir. 5- Konuşmaların önemli bir bölümünde CHP-MHP eleştirilmiş, CHP ve MHP’lilere partilerini demokratikleştirmeleri çağrısında bulunulmuştur. Ama bu partilere eleştiri yöneltirken taraftarlarını rencide edici, kaba saba tutumlar son derece yanlıştır. 6- Konuşmalarda direnişten önceki siyasetin artık geçerli olmadığı, yeni bir siyasetin oluşturulması gerektiği üzerinde durulmuştur. 7- Yeni bir siyasetten kasıt kimi konuşmalarda muğlak kimilerinde belirgindir. Belirgin olan konuşmalarda düzen dışı muhalefet partilerinin adı bir iki kere olumlu olarak zikredilmiş (İşçi Partisi) ama esas olarak parti vurgusu öne çıkmamıştır. Öne çıkan vurgu forumların (örneğin Halk Meclisi gibi) daha örgütlü bir yapıya dönüştürülmesi, bu meclislerin bir Yürütme Kurulu’nun olması yönündedir. 8- Forumlarda yeni yeni bir birleşme sağlandığı ama aynı zamanda önüne hedefler koyması gerektiği için Halk Meclisi’ne dönüşmesi ve mülkiyetçi eğilimlerden sıyrılması önem taşımaktadır. Böyle bir halk meclisi, forumu kitleselleştirecek, hem genel siyasal düzlemde hem de yerel seçim sürecinde halkın seçmen değil, özne olmasını sağlayacaktır. Ancak özne olma durumu da asgari bir programın ve temel taleplerin belirlenmesiyle mümkündür. 9- Halk Meclisleri önce il düzeyinde koordinasyon kurmalı ve bu birliktelik bölge ve ülke düzeyinde adım adım inşa edilmelidir. Unutmayalım, direniş halkın birleşik enerjisinin açığa çıkmasıyla başarılar elde etmişti. 10- Her yerdeki forumlara katılmalı, olmayan yerlerde forumlar başlatılmalıdır. Halk hareketinin devam etmesi ve büyümesinin sihirli formülleri şunlardır: Birleştirici olmak, dar siyasi ve örgütsel hesaplardan, didişmekten uzak durmak, yapıcı olmak, forumların daha ileri örgütsel biçimlere dönüşme önerisi getirmek ve seyirci değil oyuncu olmak. Emrah Maraşo Bilim ve Ütopya Genel Yayın Yönetmeni
Posted on: Thu, 27 Jun 2013 15:14:19 +0000

Trending TopicsRecently Viewed Topics
© 2015