Bạn bè nghĩ sao về bạn: - Đối với Dang Quang Tuan - TopicsExpress          

Bạn bè nghĩ sao về bạn: - Đối với Dang Quang Tuan bạn là tất cả. - Trúc Loan rất yêu quý bạn - Trong mắt Pig Pink bạn rất tệ - Đối với Phuongthuy Nguyen bạn rất tốt - Đối với ʚɞThư Lùmʚɞ bạn là người vui tính - Dũng Dino là người luôn luôn theo dõi bạn - Dân nghĩ rằng bạn quá xấu - Tuấn Nguyễn nói với bạn là bạn rất ngớ ngẩn - Đối với Ga Tre bạn là một thiên thần - Võ Lê Hùng TD nghĩ rằng bạn bị dở hơi
Posted on: Fri, 25 Oct 2013 11:50:05 +0000

Trending TopicsRecently Viewed Topics
© 2015