Bạn bè nghĩ sao về bạn: - So Cola rất thích nói - TopicsExpress          

Bạn bè nghĩ sao về bạn: - So Cola rất thích nói chuyện với bạn - Hồ Ly nói với bạn là bạn rất ngớ ngẩn - Đối với Gà Bé Bỏng bạn là người vui tính - Trong mắt Nu Si bạn rất tệ - Ngoc Sang nghĩ rằng bạn bị dở hơi - Đối với Giang Pig bạn rất tốt - Tuananh Ryo nghĩ rằng bạn quá xấu - Đối với Tung Duong Đại Quỷ bạn là tất cả. - Trong mắt Diu Pe bạn giống như một đứa trẻ - Đối với Tú Anh Nguyễn bạn là một thiên thần
Posted on: Sat, 26 Oct 2013 12:22:01 +0000

Trending TopicsRecently Viewed Topics
© 2015