BRANHAM…, BRANHAMIȘTI – păsărari care vor să prindă în - TopicsExpress          

BRANHAM…, BRANHAMIȘTI – păsărari care vor să prindă în plasa lor suflete alese, pe acei ce nu cunosc temeinic adevărul Scripturii, sau nu au experimentat o reală naștere din nou și o transformare a vieții prin Duhul și Cuvântul lui Dumnezeu. Cu greu m-am decis să vă scriu despre acest lucru. Am sperat că nu e ceva prea periculos, pentru că sunt lucruri reale pe care ei le demască privind starea generală din aproape toate așa-zis bisericile sau adunările creștine. Cu un limbaj cizelat, scurt și la obiect, prezintă totul ca o bandă – de parcă ar fi coborât un înger mare de sus cu o veste fără cusur, foarte directă și poruncitoare – căutând fie să avertizeze spre a salva sufletele, fie să înspăimânte chiar. Mi-a atras atenția de curând, prin ceea ce scriu acești reprezentanți fideli români –C.Bi..., A. M., H.L.Ce. ...( se vede că s-a lucrat în ascuns de mulți ani și la noi! ). Deja sunt unii bine înrădăcinați, pe care, socotesc că va fi greu să-i mai putem dezrădăcina din falsele teorii spre a-i ajuta să revină cu picioarele pe pământ și cu inima la adevăr, curăție, smerenie, evlavie sau teamă sfântă de Dumnezeu. Desigur că dragostea ne mână acolo să nădăjduim totul, să fim plini de bunătate, DAR și să nu ne bucurăm de nelegiuire, ci de adevăr; să apărăm adevărul mai întâi, apoi blândețea și neprihănirea(dreptatea) –I Cor.13, Ps. 45.4... Așadar mi-au atras atenția prin acea minciună privind trinitatea și botezul în apă – nu o dată, ci în mai multe pagini de-ale lor avertizându-ne că botezul în Numele Tatălui, Fiului și Duhului Sfânt n-ar fi valabil, ci că trebuie să ne scalde ei din nou ,,În Numele lui Isus,, etc. - I-am scris lui C.Bi... că ,,nici o minciună nu vine din adevăr” , că trebuie să știe că „Tatăl, Fiul și Duhul sunt una...” - Conform celor scrise în Iov 33.3 „Cu curăție de inimă voi vorbi, buzele mele vor spune adevărul curat”..., Fii încredințat, cuvântările mele nu sunt minciuni, ci ai de-a face cu un om cu simțăminte curate”. I-am scris că prin harul mare al lui Dumnezeu și puterea Duhului am primit o viață fericită de biruință – iar asta ar trebui să le dea de gândit că s-a întâmplat în mine această bună lucrare, FĂRĂ A MĂ BOTEZA DIN NOU EI ÎN APĂ, etc. . Ce mi-a răspuns C. Bi...?! că sunt mândru, că aș fi un teolog mare (pt. că am cravată!), etc. A trebuit desigur să mă informez mai atent despre această învățătură, atât pt. mine cât și pt. multe suflete alese ce vor cu toată inima să lase totul în lumea asta spre a deveni ucenici și Mireasă gata de răpire. Nu voi scrie aci tot ce am aflat – sunt prea multe și triste adevăruri – cele mai grave fiind acelea privind sfârșitul felului de viețuire al acelui Branham care s-a crezut sărmanul a fi Ilie sau un înger din Apoc. 10.7..., care a încercat să se sinucidă dar n-a reușit, care a devenit la urmă nervos, iritat, supărat că nu era apreciat și ascultat destul de supuși, - iar Biblia spune clar „să vă uitați la sfârșitul felului lor de viețuire” – e clar că asta nu e ceva demn de urmat în credință!!!! Treziți-vă, prieteni! Dacă cei impregnați de acest duh rătăcitor al acestui înger de lumină sunt așa de afundați și de ne-recuperat, măcar voi, copilașilor (cum ne scrie Ioan) –păziți-vă de idoli! De profeți mincinoși! De o „smerenie și închinare la îngeri, amestecându-vă în lucruri pe care nu le-ați văzut, umflați de o mândrie deșartă, prin gândurile firii voastre pământești, și nu vă țineți strâns de Capul –Hristos...” Colos. 2.18... Constat cu groază că multe grupuri sunt deja ințesate sau infestate cu acești promotori ai falsei învățături . Fie că-și pun ca foto un soare mare, sau un copilaș, sau se prezintă ca oameni îmbrăcați modest... – e același lup și aceleași duhuri groaznice de amăgire, care vin direct din infern. Cu adevărat cei mânjiți au nevoie de un timp de vindecare și izolare, asemeni leproșilor, spre a păzi mieii și oițele de contaminare!! Orice păstor cu inimă plină de grijă pentru turmă ar trebui să-și pună tare pe inimă că pericolele vremii sunt mai mari și mai viclene ca niciodată înainte în toată istoria creștinismului! Nu demult am dezvăluit ceva din rătăcirea celor ce o urmează, ca niște gâște umile, pe E.W. Dar ceea ce prezintă branhamiștii e cu mult mai periculos și pus la punct! Fie ca Tatăl îndurării să ne păzească pe noi și pe toți cei sinceri de orice rătăcire, spre a aduna ulei de rezervă în vasele noastre de lut, înțelepciune, pricepere (care e depărtarea de rău) – așteptând și grăbind venirea Mirelui drag pe norii cerului în ziua mare și fericită care, iată, vine așa de curând, prieteni! Amin.
Posted on: Mon, 23 Sep 2013 19:08:40 +0000

Trending TopicsRecently Viewed Topics
© 2015