Beste mensen, Ik heb heden ochtend dd 09 juli 2013 een geval - TopicsExpress          

Beste mensen, Ik heb heden ochtend dd 09 juli 2013 een geval meegemaakt op de O.S. Helina Christinaschool meegemaakt waarBij een juffrouw, (opvoeder) van wie wordt aangenomen dat zij goed pedagogisch opgeleid is en onder alle omstandigheden kalm moet blijven en de juiste beslissing en diciplinaire maaregel moet nemen en treffen, maar neen hoor, zij raakt wat Ik voor de Tweede keer heb morgen ervaren uit balance en deelt KEIHARDE RAAKE KLAPPEN IN HET GELAAT EN LANGS DE OREN van leerlingen. De reden daartoe is dat zij vindt dat Twee van haar leerlingen herhaaldelijk andere schoolgenoten afpersen en hun Geld afhandig MAKEN die zij van huis meekrijgen. Volgens de juffrouw is her vandaag weer zover dat de twee leerlingen in kwestie een anderen scholier zijn Geld heeft afgepakt en tjdens het verhoor van de jongens dat overigens zeer hectisch aan toe ginger waarBij de zogenaamde afpersers zich ook op een hoge toon probeerden te verdedigen door te ontkennen dat ze het ander medescholier hebben afgeperst, kregen ze gelijk KEIHARDE RAAKE KLAPPEN IN HET gezicht van deze onstabiele leerkracht. Even later werdt het ander jongetje waarvan wordt beweert door de onderwijzeres dat hij herhaaldelijk afgeperst wordt erbij gehaald en die verklaart niets te weten van de afpersing dan wel afhandig gemaakt te zijn van zijn financien en toen pas werdt door de leerkracht in kwestie besloten om de zaak voor te leggen aan de schoolhoofd en dus werden de twee afpersers zonder de afgeperste naar de schoolhoofd afgevoerd. Ik vraag me af waarom de afgeperste niet mee mocht naar hogerhand. In nickerie heeft de schoolhoofd slecht de haren van enkele studenten afgeknipt en er zijn sankties tegenover haar genomen wat moet er tegen deze opvoeder gedaan worden dir RAAKE KLAPPEN uitdeeld. Trouwens je hoort niets meer van het geval in Nickerie of is het hele zaak het in de doofpot gestopt. Ik vraag me in gemoeden af of Ik aangifte Bij de politie moet doen tegen het onaanvaardbare optreden van deze onderwijzeres of moet Ik het gewoon laten voor de ouders van de kinderen of moet Ik naar de 123 kinderlijn bellen want Ik Heb dit voor de tweede keer meegemaakt met deze leerkracht wat Ik ook toen op fb had geplaats en dat was ongeveer 7 weaken geleden. BESTE MENSEN GRAAG UW REAKTIE HIEROP WANT MORGEN KANSAS HET UW KIND ONSCHULDIG DE BEURT VALLEN.
Posted on: Tue, 09 Jul 2013 16:33:15 +0000

Trending TopicsRecently Viewed Topics
© 2015