Bien.hu | Ikrek jún. 29, szombat: Különösen felerősödnek - TopicsExpress



          

Bien.hu | Ikrek jún. 29, szombat: Különösen felerősödnek Önben a családtagjai iránt érzett érzelmek, akik ezt nem fogadják kitörő örömmel. Ugyan szívesen veszik a közeledését, de kezdi már-már túlzásba vinni a kíváncsiságát. Néha indiszkrétnek tartják a kérdéseit, amit elsősorban annak köszönhet, hogy az utóbbi időben nem Ön volt a bizalmas beszélgetőpartnerük. Fogadja el, hogy a gyermekeinek már lehetnek titkai, melyeket nem a szüleikkel osztanak meg.
Posted on: Sat, 29 Jun 2013 04:44:37 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015