Bir Hint Dergisinde insanların başarılı olabilmesi ve iyi bir - TopicsExpress          

Bir Hint Dergisinde insanların başarılı olabilmesi ve iyi bir insan özelliğini kazanabilmesi için aşağıda verilen on altın öğüde uyulması gerektiği ifade edilmektedir. Ardından da üç şey kuralı aktarılmaktadır. 1. Düşünmeye vakit ayır; Düşünce güç için kaynaktır. 2. Eğlenceye vakit ayır; Eğlence gençliğin sırrıdır. 3. Okumaya vakit ayır; Okuma bilginin pınarıdır. 4. Duaya vakit ayır; Dua, güç anla...rda direnmenin desteğidir. 5. Sevmeye vakit ayır; Sevme yaşamı tatlı kılan şeydir. 6. Anlaşmaya vakit ayır. 7. Gülmeye vakit ayır; Gülme ruhun müziğidir. 8. Vermeye vakit ayır; Verme günün aydınlığıdır. 9. İşini yapmaya vakit ayır. 10. Teşekküre vakit ayır; Teşekkür, yaşam pastasının kremasıdır. İdare edilecek 3 şey; Dilimiz, huyumuz, hareketlerimiz. Sevilecek 3 şey: Cesaret, nezaket, yardım. Nefret edilecek 3 şey: Kin, kibir, nankörlük. İstenen 3 şey: Sağlık, dostluk, huzur. Düşünülecek 3 şey: Hayat, ölüm, sonsuzluk
Posted on: Wed, 18 Sep 2013 17:55:32 +0000

Trending TopicsRecently Viewed Topics
© 2015