Bu kimsenin soyundan öyle bir kavim türeyecek ki, onlar - TopicsExpress          

Bu kimsenin soyundan öyle bir kavim türeyecek ki, onlar Kur’an’ı okuyacaklar fakat Kur’an’ın tatlılığı onların gırtlaklarından öteye geçmeyecek. Onlar İslam ahalisini öldürürlerde, putların sahiplerini bırakırlar. Onlar İslam’dan, okun yaydan çıkması gibi çıkarlar. Eğer ben onların zamanına yetişmiş olsaydım Ad kavminin öldürülüşü gibi bunları öldürürdüm’ buyurdu. ”Müslim 1064/143, Buhari 6123, 6124, Ebu Davud 4764
Posted on: Mon, 22 Jul 2013 05:39:49 +0000

Trending TopicsRecently Viewed Topics
© 2015