Cum zic deputaţii, de procedură: deşi intenţia este bună, - TopicsExpress



          

Cum zic deputaţii, de procedură: deşi intenţia este bună, minusul revoluţiei gândite de Mark Tkachuk este identificarea cu un partid politic şi excluderea unei bune părţi din societate care nu se identifică... cu acest partid, dar care de asemenea nu este mulţumită de calitatea guvernării. Dacă nu va fi regândit stilul şi nu va fi lăsată societăţii iniţiativa de a protesta, nu cred că va ieşi ceva mai mult decât o acţiune de imagine pentru PCRM...
Posted on: Mon, 23 Sep 2013 10:07:20 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015