Damian Sznura oraz Michał Mikulicz z klasy IIT1 dzisiaj dokonali - TopicsExpress          

Damian Sznura oraz Michał Mikulicz z klasy IIT1 dzisiaj dokonali pomiarów natężenia oświetlenia sal oraz ciągów komunikacyjnych w budynku B ZSM. Pomiary natężenia oświetlenia wykonywali za pomocą miernika nazywanego luksomierzem. Podstawowym źródłem emitującym promieniowanie widzialne w salach to oprawy ze świetlówkami 2x36W. Świetlówki te emitują światłość rzędu 6500 cd (Kandela z łac. candela – świeca). Pomiary wstępnie wykazywały bardzo dobre współczynniki światłości w pomieszczeniach zawierające się w granicach 450-600 lux. Dokładność pomiarów natężenia oświetlenia wymagała przestrzegania kilku zasad: Po pierwsze, przed przystąpieniem do pomiarów, należało oświetlić przez kilka minut światłoczułą powierzchnię głowicy luksomierza światłem o natężeniu panującym podczas pomiarów. Ogniwo fotoelektryczne bezpośrednio wystawione na działanie światła, w ciągu kilku pierwszych minut wykazuje kilku – kilkunastu procentowy spadek prądu fotoelektrycznego. Po drugie, podczas pomiarów, nie należało zasłaniać powierzchni światłoczułej przed światłem pochodzącym bezpośrednio od źródeł światła jak i światłem odbitym od ścian, sufitu. Wskazany był też ciemny ubiór. Po trzecie, w czasie wykonywania pomiarów, należało uwzględnić temperaturę otoczenia. Czekamy na dokładne wyniki pomiarów oraz analizę zasadności stosowanego rodzaju oświetlenia w salach lekcyjnych.
Posted on: Sat, 09 Nov 2013 17:43:07 +0000

Trending TopicsRecently Viewed Topics
© 2015