Dari ustaz Fikri Alamghiri: [BERAMALLAH] Menurut Fudhail bin - TopicsExpress



          

Dari ustaz Fikri Alamghiri: [BERAMALLAH] Menurut Fudhail bin ‘Iyadh “Maksud ‘amalan yang lebih baik’ ialah yang paling ikhlas dan paling SAHIH. Mereka bertanya: Wahai Abu Ali! Apakah yang dimaksudkan dengan paling SAHIH dan yang paling ikhlas? Jawab Fudhail: Sesungguhnya amalan itu apabila dikerjakan dengan ikhlas tetapi tidak SAHIH, nescaya tidak akan diterima dan apabila amal itu dikerjakan dengan SAHIH tetapi tidak ikhlas, juga tidak akan diterima sehingga amal itu dikerjakan dengan ikhlas dan SAHIH. Apa yang dimaksudkan dengan ikhlas ialah amal itu kerana Allah semata-mata dan yang dimaksudkan pula dengan SAHIH itu ialah amal itu mestilah didasari dengan SUNNAH.”
Posted on: Mon, 18 Nov 2013 09:56:49 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015