Din ce în ce mai des apar comuniștii torționari la televizor. - TopicsExpress          

Din ce în ce mai des apar comuniștii torționari la televizor. Cei mai mulți spuneau că aceasta a fost munca lor. Din păcate, etimologic, așa este- avem ”muncă” din slavul ”monka”- de la ”maka”- ”chin”. De aici avem și ”martir” - cei care îndură aceste chinuri. De la soldații romani care au stat cu picioare în apa lacului Van (în Turcia de azi) pentru credință (cei care au fost pedepsiți pentru religie). Munca era un chin, muncitorul este persoana care pune în aplicare acest chin, este cel care chinuiește. Cei care produc aceste chinuri. Sigur că erau cruzi- avem ”croud”(de unde și "cruel" în engleză )- rană închegată, ”crudus” era persoana care provoca asemenea răni, deținuții erau ”croentus”- plini de sânge. Era metoda comunistă de reeducare. Se pare că torționarii puneau în practică ”învățăturile” slave. Deținuții erau ”pacienți” pe care se făceau experimentele reeducării. - (la noi este din Franceză) - din Lat. "patiens"(participiu activ) - "cel care suferă". Nimeni nu pute să iasă- din Lat."exire"- afară". Iar atunci când se deschidea ușa pentru a îi face să sufere, li se arunca apă pe ei – din Lat. "ostia" > Rom. "uşă" . Ostia era o localitate în Italia pe unde se varsă Tibrul în mare. Deci , atunci când deschideţi uşa ... lăsaţi râul să se verse în mare. Tibrul vă mulţumeşte că îl ajutaţi să ajungă la destinaţie. Este și normal să câștige cât mai mult azi, avem Câștig" - din Lat. ”Castigo” - a pedepsi. Cel care era pedepsit, cât și cel care pedepsea, aveau ceva de câștigat. Primul- ce înseamnă legea comunistă - reeducarea, celălalt ..cum să o aplice. Trebuie să spun că din familie am o educație anti-comunistă solidă, bunicii mei fiind arestați și condamnați politic la închisoare. Bunicul (din partea tatălui) pentru că era preot, iar bunicul din partea mamei a stat opt ani în Siberia (Kalâma) la muncă silnică. Nu a mai avut voie să se angajeze nicăieri în domeniu (avocat și filologie), au fost mereu urmăriți de Securitate, iar, până acum, nu am reușit să recuperăm nimic din cele confiscate de comuniști. Toate acestea pentru că comuniștii (ca să reproduc sunetul urât -(cacofonie) al comunismului) dețin acele terenuri. Brațul (Braț" - din Lat. "brachium"- mai scurt decât piciorul. "Picior" - din Lat. Petiolus (era diminutiv- ”picioruș)) comunismului. "A urî","urăsc"- din Lat "horresco" - "mă îngrozesc". Ceva ce mă îngrozește... urăsc. Regimul comunist a fost declarat ”ilegitim șu imoral” - ”toate actele sale ar trebui să fie lovite de mulitate, începând cu Republica – creată de comuniști”(L. Boia, De ce este România altfel, ed a II-a, p 138, Humanitas)- Pun punct ”din Lat- a împinge, a înțepa foaia” aici. Va continua.
Posted on: Wed, 07 Aug 2013 10:41:31 +0000

Trending TopicsRecently Viewed Topics
© 2015