Fredensborg Bys kulturhistorie. Under overskriften ”Husk sagen - TopicsExpress          

Fredensborg Bys kulturhistorie. Under overskriften ”Husk sagen – ikke opmærksomheden” har byrådsmedlem Bo Hilsted (A) kommenteret Fredensborgs kommunes behandling af tilskud til udgivelsen af bogen ”Fredensborg – Kunst og Kunstnerliv”, som på konservativ foranledning var til behandling under byrådsmødet den 29. april d.å. efter forudgående behandling i Kultur- og Turismeudvalget. Gennem anvendelsen af trylleordet ”Abra-Kadabra” eller ”Den skal tilbage til udvalget” fik Bo Hilsted efter de konservatives opfattelse på et helt fejlagtigt grundlag afskåret byrådet fra at tage en større og væsentligere debat om byrådmedlemmernes syn på vigtigheden af Fredensborg slotsbys kulturhistorie og indstilling til understøttelse af initiativer omkring formidling af kendskabet til slotsbyens historiske kvaliteter og åndelige værdier. Der kan ikke være tvivl om, at byrådet – om ønsket – havde den fornødne indsigt til at træffe en afgørelse, efter at sagen forud for byrådsmødet havde været behandlet i Kultur- og turismeudvalget. Bo Hilsted anfører, at det var administrationens indstilling, at der ikke skulle gives yderligere støtte. Det er forkert. Der forelå fra administrationens side en indstilling om bevilling af 25.000,-. Fredensborg bys kulturhistorie er efter min opfattelse et væsentligt element for fastlæggelsen af fremtidens rammer for slotsbyens og derved også kommunens udvikling. Den kommende bog burde, som en række bøger om Fredensborgs bygninger, borgere, omgivelserne og begivenheder, være pligtlæsning for ethvert byrådsmedlem. Hvordan kan man være med til at bestemme om fremtiden, hvis man ikke kender fortiden? Det er ganske enkelt for ringe at der ikke kunne opnås enighed om at bidrage med en støtte på 25.000,- til dette helt unikke værk, indeholdende en samlet beskrivelse af de mange forfattere, komponister, skuespillere, og kunstnere, der i den grad har bidraget til Fredensborgs og hele Danmarks åndsliv siden Frederik IV indviede sit sommerslot i 1722. Jeg kan derfor kun håbe, at trylleordet udvirker, at udvalget genovervejer og imødekommer ansøgningen. Christian de Jonquières Medlem af byrådet for de konservative
Posted on: Sat, 13 Jul 2013 06:54:48 +0000

Trending TopicsRecently Viewed Topics
© 2015