Haiz c s mà tốt vs mình thì mình tốt lại thích khốn - TopicsExpress          

Haiz c s mà tốt vs mình thì mình tốt lại thích khốn nạn thì cũng đc mag log tốt đặt sai chỗ h ms thấy ngu cố lên thứ mình cho đi là tc chân thành từ trái tim.dù ai đó k coi trọng thì mình cũng k thấy thẹn,thế nào cũng đc mày thích gieo nhân nào thì sẽ gặp quả đấy.quả báo thường đến muộn mà . vẫn cười 1 nụ cười nhạt và nhạt thôi bắt đầu từ h sẽ nt
Posted on: Fri, 08 Nov 2013 17:20:24 +0000

Trending TopicsRecently Viewed Topics
© 2015