Heathland Working Kelpie stud verwacht rond half juli pups uit - TopicsExpress          

Heathland Working Kelpie stud verwacht rond half juli pups uit de combinatie Streamvally Flash en Avenpart Macy Gray Streamvally Flash is uit de combinatie Pingo en Brandandra Sally en is een typische allrounder, met een geweldig gevoel voor schapen. Een kalme, zelfstandige werker met veel presence. Avenpart Macy Gray is uit de combinatie Halsteds Rex en Cotway Dell. Geimporteerd uit Australie van de bekende Avenpart stud. Heeft veel style, prachtig voetenwerk , natural break out, en ook een geweldig gevoel voor schapen. Beide honden werken elke dag op schapen en zijn hier aan het werk te zien. Ook zijn er jonge honden van een eerder nestje van Macy (met een andere reu) aan het werk te zien. Van de pups verwachten wij dat ze makkelijk te trainen zijn, makkelijk in de omgang zullen zijn en het hetzelfde gevoel voor schapen hebben die ook de ouders bezitten. De pups groeien op binnen het gezin, worden geënt, ontwormd en voorzien van een chip, en geregistreerd bij de WKC. Voor meer informatie; mail [email protected] Heathland Working Kelpie stud is expecting puppy’s from the combination: Streamvally Flash and Avenpart Macy Gray. The litter will be born around the half of July. Streamvally Flash is out of the combination Pingo and Brandandra Sally and is a typical allround dog. He has an amazing sence of feeling for sheep. A calm and independent worker with a lot of presence. Avenpart Macy Gray is out of the combination Halsteds Rex and Cotway Dell. We imported her from Australia from the well known Avenpart stud. She has a lot of style, with beautiful footwork, has natural braek out, and a beautiful sence of feeling for sheep. Both the dogs are working on sheep on daily base and live at our place and can be seen at work. There are also young dogs here, from an earlier litter from Macy, that can be seen at work aswell. From the pups we expect easy working dogs who are easy to train with the same sence of feeling for sheep both parents have. Nice dogs to have around. The pups will grow up in our home situation. They will be chipped and treated against worms, and registrated by the WKC More information please mail ; [email protected]
Posted on: Mon, 24 Jun 2013 19:20:20 +0000

Trending TopicsRecently Viewed Topics
© 2015