Hemijski Sastav Već odavno jedna veća grupa ljudi prati ove - TopicsExpress          

Hemijski Sastav Već odavno jedna veća grupa ljudi prati ove nebeske aktivnosti, uzima uzorke iz tih kemo-mlaznica i prema nalazima iz nekih privatnih laboratorija, u njima se nalaze različiti biološki i patogeni agensi, od mikroorganizama pa do određenih metala kao što su npr. soli barijuma i aluminijske čestice mikronskih dimenzija. Do sada u ovim hemijskim mlaznicama pronađeni su sljedeći agensi: • Pseudomonas Aeruginosa – bakterija koja napada većinom respiratorni sistem čovjeka • Pseudomonas fluorescens; izaziva infekcije krvi i respiratornog sistema • Serratia marcescens - upala pluća, upala mozga, upala srčanog mišića • Mycoplasma fermentes incognitus, vrsta patogenog mikroorganizma za koju se pretpostavlja da je bio-inženjerirana u američkim vojnim laboratorijama i koja je pronađena kod 45% američkih vojnika koji boluju od tzv. golfskog sindroma. • Streptomyces i druge vrste gljivice • Neke vrste kvasaca • Određene bakterije koje sadrže specifične enzime koji su u stanju da izmjene genom čovjeka • Soli barijuma • Aluminijum – čestice mikronskih dimenzija; (interesantno je da ljudi koji pate od Alchajmerove bolesti imaju veću količinu aluminijuma u mozgu) • Ethylene dibromide (dibrometan) C2H4Br2– kancerogeni dodatak za gorivo i insekticid, mirisa sličnog hloroformu; izaziva depresiju CNS-a, edem pluća i nadražava sluznicu respiratornog trakta; čini se da je on uzročnik i karakterističnog kašlja («kemtrejl kašalj») koji se javlja kod ljudi nakon zaprašivanja određenog područja • Dehidrirane ljudske crvene i bijele krvne ćelije (eritrociti i leukociti) • Fibrozni filamenti (njihova uloga je navodno da omoguće određenim mikroorganizmima koji se nalaze u ovoj hemijskoj smjesi da živi stignu do zemlje, jer bi ih normalni atmosferski uslovi uništili. Tako se na područjima zaprašivanja mogu naći smeđe fibrizne niti slične paučini koje su veoma toksične.) • Virusi i prioni nisu zvanično potvrđeni; njihovo prisustvo se samo nagađa
Posted on: Sat, 26 Oct 2013 22:30:52 +0000

Trending TopicsRecently Viewed Topics
© 2015