Hnay là ngày gì đây trời 1.Dẫn khách qua đường, - TopicsExpress          

Hnay là ngày gì đây trời 1.Dẫn khách qua đường, thang quỷ vượt đèn đỏ hốt mình rồi con quay lại chửi m nua chứ. Xin lỗi may nha, khách t mà bị quẹt là chết m với t chứ tao ko fai "hành xử" như một hdv ngoan hiền mặc cho m la lối đâu nha. 2. 10mins convince khách tip cho cyclo 50k... Ng già, khó chịu, quặn quẹo đủ điu => T đa tra extra cho cái tour, m còn bat t fai them cai tip nua ...blah..blah...blah => Trên giấy bà book ko co include nha => Cúi cùng cũng có tip cho mấy "ong noi" cyclo. 3. Khách đa cho 50k mà còn nỡ nào ko chịu, đòi nó đua 100k => Ko quợt may ong là ko dc ma... 4. Bye bye, k nói t mún đi mekong 1 day. Hd cho cái card + promo code 10% discount. Giá 45$ local sale. => Cám ơn m, t bít t có thể đat tour với giá 8$ => Ok , " you get what u paid" ... Never see you again.
Posted on: Wed, 17 Jul 2013 06:25:10 +0000

Trending TopicsRecently Viewed Topics
© 2015