Ieslodzīti par savu ticību Kā Faluņgun kļuva par Ķīnas - TopicsExpress          

Ieslodzīti par savu ticību Kā Faluņgun kļuva par Ķīnas lielāko sirdsapziņas gūstekņu grupu Faluņ Dafa Informācijas centrs Daudziem amerikāņiem viņu pirmā tikšanās ar Faluņgun notiek, ieraugot praktizētāju dotos bukletus vai informatīvos izdevumus. Viņi var būt Ķīnas konsulāta tuvumā Hu Dzjiņtao vizītes laikā, vai vienkārši uz ielas stūra. Kāpēc šie cilvēki velta tik daudz laika, cenšoties pievērst sabiedrības uzmanību? Atbilde ir meklējama traģiskajā realitātē, kāda šobrīd pastāv Ķīnā. Jo aiz Olimpisko spēļu augsto tehnoloģiju uzvedumiem un Ķīnas vadītāju pēc pasūtījuma šūtajiem uzvalkiem stāvošais nevainīgu Faluņgun praktizētāju skaits, kuri ir ieslodzīti par savu ticību, ir satriecošs... un turpina pieaugt. Saskaņā ar ziņojumiem Rietumu plašsaziņas līdzekļos, 1999. gada pavasarī valdības veiktie pētījumi atklāja, ka 70 miljoni cilvēku praktizē Faluņgun garīgo mācību, veicot mierīgi plūstošos vingrinājumus un sekojot patiesīguma, laipnības un tolerances pamatprincipiem. Deviņdesmitajos gados strauji izplatījās ziņas par tiem, kuri, sākot praktizēt, ir uzlabojuši veselību, ieguvuši dvēseles mieru un paaugstinājuši savus morāles kritērijus, kas izraisīja strauju Faluņgun praktizētāju skaita pieaugumu. Pieaugot prakses popularitātei, pieauga arī varas iestāžu tendence to apspiest, ieskaitot arestus nelielā skaitā un prakses mācību grāmatu izdošanas aizliegumu. Toreiz, 1999. gada 20. jūlijā Ķīnas līderi izdeva rīkojumu „iznīcināt” Faluņgun. Tajā dienā Faluņgun praktizētāji pievienojās Tibetas budistiem un pagrīdes kristiešiem – reliģisko vajāšanu upuriem vienā no visapdzīvotākajām pasaules valstīm. Tikai šoreiz par vajāšanu mērķi kļuva katrs 17 Ķīnas pilsonis, no zemniekiem līdz profesoriem, no fabriku strādniekiem līdz armijas virsniekiem. Desmitiem miljonu cilvēku dzīves tika apgrieztas ar kājām gaisā. Savos centienos iznīcināt tādu daudzumu pamatiedzīvotāju, Ķīnas komunistiskā partija pielietoja visus iespējamos līdzekļus. Sekoja asa propagandas kampaņa, vispārēja kontrole un piespiedu pārveidošanas centru tīkla izveidošana visā valstī, kuru pavadīja plaša mēroga aresti, sistemātiskas spīdzināšanas, un vardarbīgas izturēšanās rezultātā pieauga nāves gadījumu skaits ieslodzījuma vietās. Pēc vairāku neatkarīgu ekspertu domām, šodien, vairāk nekā desmit gadus pēc vajāšanu uzsākšanas, lielākā daļa Ķīnas nometnēs ieslodzīto joprojām ir Faluņgun praktizētāji. Sākot izprast šīs kampaņas apmērus, atklājas pārsteidzošs secinājums: Faluņgun praktizētāji ir lielākā sirdsapziņas gūstekņu grupa Ķīnā un iespējams, arī pasaulē. Amnesty International organizācijas ieviestais jēdziens „sirdsapziņas gūsteknis” apzīmē cilvēkus, kuri tikuši arestēti par savu piederību kādai rasei, reliģijai vai dzīvesveidam, vai arī tos, kuri nevardarbīgi apliecina savu ticību. Faluņgun praktizētāji precīzi atbilst šai definīcijai un par Faluņgun vārdā iesniegtajām daudzajām apelācijām Amnesty International konsekventi apgalvo, ka šie cilvēki ir sirdsapziņas gūstekņi. Zināms skaits aculiecinieku liecību, oficiālā statistika un citi ziņojumi no Ķīnas dod iespēju noteikt potenciālo ieslodzīto Faluņgun praktizētāju skaitu. „Faluņgun praktizētāji veido vienu no lielākajām ieslodzīto grupām [Ķīnas darba] nometnēs” – teikts nesenajā nevalstiskās organizācijas Chinese Human Rights Defenders liecību publikācijā. Šo apgalvojumu apliecināja lielākā daļa no 13 aptaujātajiem, kuri bijuši ieslodzīti Šaaņsji, Liaoninas un Heilundzjanas provinču nometnēs. Jau agrāk, Human Rights Watch 2005. gada ziņojumā, kurā galvenā uzmanība tika pievērsta atsevišķiem apelāciju iesniedzējiem, viena no ieslodzītajām apliecināja, ka „Dzjiliņas nometnē bija aptuveni tūkstotis ieslodzīto sieviešu, vairākums no kurām bija Faluņgun praktizētājas.” „Pagājušajā gadā Pekinas sieviešu darba nometnē bija 700 praktizētājas un tikai 140 īstas noziedznieces,” raksta Līšajs Lemišs, kurš kopā ar Ītanu Gutmanu grāmatas publikācijai intervēja desmitiem bijušo ieslodzīto – Faluņgun praktizētāju. Savas uzstāšanās laikā Londonā 2009. gada aprīlī, Gutmans nosauca pēc savām aplēsēm iespējamo, ieslodzīto praktizētāju skaitu. Balstoties uz intervijām ar bijušajiem ieslodzītajiem, viņš secināja, ka 15 no 20 ieslodzītajiem darba nometnēs, cietumos un citās ieslodzījuma vietās ir Faluņgun sekotāji. No uzticamu informācijas avotu sniegtajām ziņām par to, ka šādās speciālajās ieslodzījuma vietās atrodas trīs līdz pieci miljoni cilvēku, Gutmans secināja, ka Faluņgun praktizētāju skaits, kuri ieslodzīti uz ilgiem termiņiem, svārstās no 450 000 līdz 1 miljonam. Lai gan ir pagājuši vairāk nekā desmit gadi, kopš partija pirmoreiz uzsāka Faluņgun vajāšanu kampaņu, dotajā brīdī tā nav rimusies. Olimpiskās spēles bija katalizators tam, ka 2008. gada pirmajā pusē visā valstī tika aizturēti vairāk nekā 8000 Faluņgun sekotāji. Kopš spēles ir beigušās, nepārtraukti tiek saņemti ziņojumi par ieslodzījuma termiņiem, kas piespriesti fiktīvās tiesas sēdēs vai vispār bez tiesas. Ieslodzīto skaits nebeidz pārsteigt. Tiek ziņots, ka 2008. gadā tikai Veifanas pilsētā Šaņdunas provincē uz cietumiem vai labošanas darbu nometnēm tika nosūtīti 162 sekotāji. 2009. gadā ik nedēļu tika reģistrēti 20 līdz 40 ziņojumi par jauniem gadījumiem Ķīnā, kas gadā veido apmēram 2000 dokumentētas lietas par praktizētāju „nosūtīšanu” uz darba nometnēm vai cietumiem. Tiem, kam „piespriests” ieslodzījums nometnēs, Komunistiskās partijas tiesu kontrole nekavējoties izslēdz jebkuras izredzes uz taisnīgu tiesu. Un patiesi, pēdējais partijas dokuments tiesnešiem deva rīkojumu, ka Faluņgun praktizētāju lietās nekad nav pieļaujams spriedums „nav vainīgs”. Tā rezultātā ar šo tiesas sēžu parodiju palīdzību, un galvenokārt ar vietējo partijas nodaļu palīdzību, nevainīgi cilvēki tiek nosūtīti uz cietumu līdz pat 18 gadiem. Kopā apskatīti, iepriekšminētie fakti veido kopainu ar simtiem tūkstošu Faluņgun praktizētāju, kuri ieslodzīti nometnēs un cietumos Ķīnā. Salīdzinājumam var minēt Reporters without Borders, kas citē 30 žurnālistus un 72 „interneta lietotājus”, kuri ieslodzīti Ķīnā līdz 2010. gada sākumam. Lielākais ieslodzījumā esošo tibetiešu skaits tiek lēsts robežās ap 5000. Tātad, ko tas viss nozīmē? Kliedzošu cilvēktiesību pārkāpumu apmēri Ķīnā ir lielāki, nekā kāds vispār to spēj aptvert un galvenais uzbrukumu mērķis ir Faluņgun praktizētāji. Tai pašā laikā anti-Faluņgun kampaņas izmaksas Ķīnas sabiedrībā ir milzīgas. Simtiem tūkstošu nevainīgu, godīgu, čaklu cilvēku ieslodzīšana, no kuriem daudzi ir ar augstāko izglītību, rada sekas, kas tālu pārsniedz ģimenes un draugu loku. Arī ārpus Ķīnas robežām nāk prātā nopietni jautājumi – kā tas var būt, ka Rietumos tik maz zina par šo realitāti? Un ne mazāk svarīgi ir tas, ko mēs varam darīt, lai to mainītu? Raksts angļu valodā: faluninfo.net/article/1036/Jailed-for-Their-Beliefs/
Posted on: Sat, 06 Jul 2013 14:00:01 +0000

Trending TopicsRecently Viewed Topics
© 2015