Il-Papa bbidliet ġodda għall-Knisja Franġisku għażel 15-il - TopicsExpress          

Il-Papa bbidliet ġodda għall-Knisja Franġisku għażel 15-il Kardinal minn 14-il pajjiż differenti. Ħamsa mill-Ewropa, tlieta mill-Asja u l-Amerka tIsfel, tnejn mill-Afrika u tnejn mill-Oċeanja. L-ismijiet juru li l-Papa Franġisku qed jappoġġja lil dawk li qed jaħdmu fi djoċesijiet iżgħar u dak li qed jaħdmu u jissieltu kontra l-vjolenza, l-immigrazzjoni u l-faqar. Disgħa mill-ħmistax ġejjin minn pajjiżi li għadhom qed jiżviluppaw, fosthom il-Vjetnam, Myanmar u Panama.
Posted on: Mon, 05 Jan 2015 11:57:31 +0000

Trending TopicsRecently Viewed Topics
© 2015