KDO JE - Andrej - TopicsExpress          

KDO JE - Andrej BABIŠ ------------------------------------------------ Oba rodiče absolvovali obchodní akademii a byli zaměstnáni v Řempu (řemeslnické potřeby). Otec Andreje Babiše Štefan následně pracoval pro firmu Československá keramika a byl jedním ze zakladatelů zahraničního obchodu na Slovensku. Později zakládal i katedru zahraničního obchodu na VŠE, kde externě přednášel. Po příchodu do Strojexportu byl Štefan Babiš vyslán do Etiopie, kde prodával české obráběcí stroje. Následně byl "převelen" do Paříže, kde rodina žila do roku 1961. Babiš tam začal chodit do školy při československém velvyslanectví. Po návratu z Francie byl otec vyloučen z KSS a propuštěn z práce, asi tři roky pak rodinu živila matka, která pracovala ve výzkumném ústavu drůbežářského průmyslu. V rámci Pražského jara byl Štefan Babiš rehabilitován a následně se připravoval na výjezd do Ženevy, kde měl zastupovat Československo v GATT při OSN (General Agreement on Tarif of Trade – Všeobecná dohoda o clu a obchodě). Andrej Babiš od září 1969 začal chodit do běžného švýcarského státního gymnázia. Později onemocněl trombocytopenií a rok ležel v nemocnici. Po návratu ze Ženevy studoval gymnázium v Bratislavě, kde v roce 1974 maturoval a byl přijat na obchodní fakultu Vysoké školy ekonomické, směr zahraniční obchod. Na VŠE se věnoval práci v mezinárodní organizaci studentů AIESEC a stal se jejím prezidentem. Vysokou školu ukončil s červeným diplomem a 1. 11. 1978 nastoupil do PZO Chemapol Bratislava. V témže roce 1978 se stal Andrej Babiš kandidátem KSČ, jejím členem se pak stal o dva roky později v roce 1980. Do podniku chodil pracovník StB, který si Babiše předvolal kvůli dovozu syrských fosfátů. Nekvalitní syrský fosfát byl dovezen do tehdejšího podniku Precheza Přerov. Byl ovšem tak prašný, že dělníci museli používat plynové masky a skoro celé město Přerov bylo pod prachem. Od roku 1982 byl Andrej Babiš dle zveřejněných dokumentů slovenského Ústavu paměti národa vědomým agentem StB.[4] Agentem měl být v letech 1982 až 1985, sám to však popírá. Ústav paměti národa upozornil, že pravdivost archivovaných dokumentů nijak neověřoval.[5] Na podzim 1985 byl Babiš vyslán jako delegát Petrimexu do Maroka, kde zastupoval asi 15 podniků zahraničního obchodu, např. Lignu či Motokov. V Maroku pobýval i v době sametové revoluce. Poté se vrátil do PZO Petrimex. Stal se ředitelem obchodní skupiny, která dovážela veškeré suroviny pro výrobu hnojiv. Je podruhé ženatý, z prvního manželství má dvě děti. Nyní žije s manželkou Monikou, se kterou má také dvě děti. Vydatně finančně podporuje publicistický server Česká pozice
Posted on: Fri, 28 Jun 2013 21:57:08 +0000

Trending TopicsRecently Viewed Topics
© 2015