Khi bạn bè bạn nóng giận họ sẽ: - Khánh Trần - TopicsExpress          

Khi bạn bè bạn nóng giận họ sẽ: - Khánh Trần Hoàng: Cố làm như kiên cường - Tintin Nguyen: Không lộ sắc mặt - Gấu Đen: Tự kỷ - Anh Tuan Pham Ho: Lạnh lùng thờ ơ - Đại Bán Xíu Mại: Chiến tranh lạnh - Le Vinh Phu: Muốn đi ăn cái gì đó - Minh Khánh: Chủ động hòa giải - William Nguyễn: Muốn kiếm chỗ xả giận - Nhật Minh: Lát sau là quên sạch - Nhỏ Ơi: Thích đánh nhau
Posted on: Sun, 03 Nov 2013 03:39:49 +0000

Trending TopicsRecently Viewed Topics
© 2015