Khi bạn bè bạn nóng giận họ sẽ: - Ngay Buon Nhat: - TopicsExpress          

Khi bạn bè bạn nóng giận họ sẽ: - Ngay Buon Nhat: Sẽ không chủ động cúi đầu - Chin Su: Cố làm như kiên cường - Sea Nguyễn: Lạnh lùng thờ ơ - Dieu Minh: Lát sau là quên sạch - Phúc Lộc Thọ: Chủ động hòa giải - Hiền Nguyễn: Muốn kiếm chỗ xả giận - Px Yêu Ox: Để thời gian trôi qua bình tĩnh lại - Tùng Nguyễn: Đập phá lung tung - Tiểu Thư Cô Đơn: Dùng nước mắt thay lời nói - Nhỏ Chảnh: Không lộ sắc mặt
Posted on: Thu, 14 Nov 2013 13:17:31 +0000

Trending TopicsRecently Viewed Topics
© 2015