Khi bạn bè bạn nóng giận họ sẽ: - Vũ Hồng Nhung: - TopicsExpress          

Khi bạn bè bạn nóng giận họ sẽ: - Vũ Hồng Nhung: Để thời gian trôi qua bình tĩnh lại - Thanh Hương: Lạnh lùng thờ ơ - Hương Ly: Muốn kiếm chỗ xả giận - Jin Ki Hwang: Thích đánh nhau - Thanh Nga Galaxi E: Muốn đi ăn cái gì đó - GD Yong: Chiến tranh lạnh - Lukas Đỗ: Cáu gắt ầm ĩ - Phạm Hoàng Lan Chi: Tự kỷ - Châuu Béoo: Không lộ sắc mặt - Punker Hấu: Sẽ không chủ động cúi đầu
Posted on: Sun, 03 Nov 2013 10:32:58 +0000

Trending TopicsRecently Viewed Topics
© 2015