LEBOKO LA MA 1ST YEAR: Dumela le 1st year wa bo o tswa dikgaolong - TopicsExpress          

LEBOKO LA MA 1ST YEAR: Dumela le 1st year wa bo o tswa dikgaolong o sa itse twitter le Facebook o re o tsile go ithuta le go bala dibuka o le leswe nyana jaaka tafole ya moghul # kgaola motho yo ratang allows! Ga ke go boke ke a go gakolola ke re, sedikwa ke ngwana wa mmadikolo le drive ga se thata Ke bo e ke re, slice of bread gase fete molomo ngwana wa motswana? Thuto ke boswa. Ithute o tokafetse botshelo ba ko gae bo monnao ba tle ba tshameke di X-Box and playstation ba le se go kgweetsa dirifi motswana a re ngwana o tlhogo tona o sira ba bangwe gore a seka a feila a le nosi #kgaola motho o ratang allowens?! Ke fetsa ka gore F. D wa end of semester o itsiwe ke di -ancestors ke e o allowens nnaka e re o e ja o gakologelwe di 5Ds: Dira tiro ya skolo Dijo mo U. B ke borotho le morvite Dimatla di tsile go tsaya F. D ga di ka nnela monate wa gaborone Di—condom are life safer, so no hunters dry 4 you Do respect the lectures Matshego ke one ao rramosetlheng wa le 1st year nna ke tau ya go tshabiwa ke banna ba tshotse digai le dithebe tau ya go kwala exam e sa balaand still come up tops Ke sesame sa go fetola monna le kgomo ya gagwe statue fa pele ga library #kgaola motho yo ratang allowens
Posted on: Wed, 17 Jul 2013 21:43:39 +0000

Trending TopicsRecently Viewed Topics
© 2015