Müəllimə sinifə müraciət edir: - Uşaqlar, gəlin belə bir - TopicsExpress          

Müəllimə sinifə müraciət edir: - Uşaqlar, gəlin belə bir eksperiment keçirək. Siz mənə baxıb bədənimin hansı hissəsindən xoşunuz gəldiyini deyəcəksiniz, mən də sizin gələcəkdə hansı sənət sahibi olacağınızı tapacam… - Müəllimə, mənim sizin saçlarınızdan xoşum gəlir. - Deməli sən bərbər olacaqsan. - Mənim isə sizin gözlərinizdə xoşum gəlir. - Sən isə oftalmoloq olacan. - Müəllimə, dişləriniz çox gözəldir, xoşum gəlir. - Sən də stamotoloq olacan. Mamed, bəs sən niyə dillənmirsən? - Mən artıq öz aqibətimi bilirəm. - Doğrudan? De görüm nə olacaqsan? - Mən süd zavodunda işləyəcəm… :D
Posted on: Mon, 15 Jul 2013 03:28:03 +0000

Trending TopicsRecently Viewed Topics
© 2015