Nghỉ 3 tháng hè con gái ở nhà với mẹ, mẹ giữ con - TopicsExpress          

Nghỉ 3 tháng hè con gái ở nhà với mẹ, mẹ giữ con mà muốn giảm thọ luôn. Sáng nay mới đi học lại buổi đầu tiên, mẹ lo lắng ko bit đi học lại có khóc ko? Vừa vô lớp gặp lại bạn cũ, cô giáo cũ, gương mặt hớn hở, chào Cô giáo xong quay sang 8 với bạn liền ...3 tháng ko gặp rồi chứ ít gì đâu. kaka!! Mẹ thở phào nhẹ nhỏm như trút được gánh nặng trên vai. 1 cảm giác thật Yomost :)))
Posted on: Mon, 09 Sep 2013 03:19:31 +0000

Trending TopicsRecently Viewed Topics
© 2015