Nhớ đừng lạc lối... trên những con đường tao đã - TopicsExpress          

Nhớ đừng lạc lối... trên những con đường tao đã từng đi. Xuống núi... xuống núi... Để cho họ biết mày là ai. Sỉ vào mặt mấy thằng con chó để nó biết nó khinh mày là sai. Giành lấy chiến thắng trên đường đua và mang vinh quang quay trở lại. Và dẫu nếu có không may mắn... hãy là kẻ thất bại vĩ đại. Muốn níu kéo thêm chút nữa nhưng mà thời gian không ngừng trôi. Thầy muốn dạy các con mãi mãi nhưng đã đến lúc phải dừng thôi. Thầy muốn thời gian đừng trôi vội... muốn gọi tụi bây ơi... đừng đi...
Posted on: Tue, 02 Jul 2013 06:52:19 +0000

Trending TopicsRecently Viewed Topics
© 2015