Nhân tiện không ngủ trưa viết linh tinh vài dòng. Ngày - TopicsExpress          

Nhân tiện không ngủ trưa viết linh tinh vài dòng. Ngày xưa hồi còn đi học, cấp 3 thì coi như thuộc dạng chúa của ngố tàu. Chỉ biết ăn- học- chơi - ngủ- đọc truyện. Lên đại học thì khá hơn 1 tý, được ra ngoài nhiều, đi đây đi đó một vài nơi. Cuộc sống vẫn rất vô tư. Những cái lo lắng buồn rầu chỉ đơn giản như : trượt môn này môn kia, say nắng anh này anh kia, hết tiền mẹ cho tháng này... Thế thôi. Chán thì tâm sự bạn bè, kêu ca 1 -2 câu, rồi leo lên giường đi ngủ. Xong đâu lại vào đấy. Nói chung khá vô tư, nhẹ nhàng. Và tất nhiên chẳng bao giờ có định nghĩa về 1 chữ : ĐỜI. ( Đến giờ còn chẳng định nghĩa đc sao cho đúng) Lag thang trong FB mấy em 94-95-96-96 thậm chí 2000... @@ Toàn thấy các câu rất shock kiểu như :" Đời nó bạc nên sống nhạt cho bớt đau, hay Đời như 1 bản DJ, càng mix càng thấy ảo, càng sống càng thấy phiêu..." ( đấy là mình trích nguyên văn). Ko hiểu chúng nó làm gì mà " thấm đời " thế nhỉ. :3
Posted on: Wed, 28 Aug 2013 06:37:24 +0000

Trending TopicsRecently Viewed Topics
© 2015