Poznáte ľudí, ktorí sú v komisii pre pravidlá domén .sk? - TopicsExpress          

Poznáte ľudí, ktorí sú v komisii pre pravidlá domén .sk? Komusiu zostavilo Ministerstvo financií na komunikáciu s registrátorom SK-NIC... Opäť pripravujú nejaké zmeny ako aj tzv. grantové programy na "isté" projekty a pod... Ak máte informácie o akýchkoľvek pochybnostiach na tejto inštitácii - pošlite na [email protected] informatizacia.sk/komisia-pre-spravu-narodnej-domeny-sk/7316s
Posted on: Fri, 02 Aug 2013 16:10:05 +0000

Trending TopicsRecently Viewed Topics
© 2015