Przy wspólnym obiedzie rozmawiają katolik, protestant, - TopicsExpress          

Przy wspólnym obiedzie rozmawiają katolik, protestant, muzułmanin i żyd. Katolik: - Jestem tak bogaty, że zamierzam kupić CitiBank. Protestant: - Ja jestem bardzo bogaty i kupię sobie General Motors. Muzułmanin: - Ja jestem bajecznie bogatym księciem... Kupię Microsoft Zapadła cisza, wszyscy czekają co odpowie żyd. Ten spokojnie zamieszał kawę, oblizał łyżeczkę i odłożył ją na spodek. Następnie popatrzył na pozostałych biesiadników i mówi: - A ja nie sprzedaję.
Posted on: Sat, 23 Nov 2013 17:09:05 +0000

Trending TopicsRecently Viewed Topics
© 2015