Rüyalar ve Dinimiz Bazı soyut kavramların açıklamaları - TopicsExpress          

Rüyalar ve Dinimiz Bazı soyut kavramların açıklamaları bilimsel bir zemine oturtularak ifade edilebildiği halde, rüya kavramını bu şekilde açıklamak pek mümkün görünmüyor. Ancak bunu bilimsel verilerle değil de, dinsel yönden açıklanabildiği de bir başka soyut gerçektir. Bu açıklamaya göre ruh bedenden ayrıldığı zaman, yaşanan olayların tümüne rüya diyebiliriz. Aşağıda Kuran-ı Kerim’de yeralan rüya ile ilgili bazı ayetler ve peygamber efendimizin bazı hadisleri yer almakta. Enfal Suresi 43. Ayet: Hani Allah, sana rüyandan onları az gösteriyordu; eğer sana onları açık gösterseydi, korkacak ve kumanda da tartışacaktınız. Fakat Allah, selamete bağladı; çünkü O, bütün sinelerin özünü bilir. Fetih Suresi 27. Ayet: Andolsun ki, Allah gerçekten peygamberine o rüyayı hakkıyla doğru gösterdi, Şanıma yemin ederim ki, İnşaallah Mescid-i Haram’a güvenlik içinde başlarınızı kazıtarak, kırkarak korkusuzca gireceksiniz! Ancak O, sizin bilmediğiniz şeyleri bildi de ondan önce yakın bir fetih verdi. Yusuf Suresi 4. Ayet: Bir vakit Yusuf babasına: “Babacığım, ben rüyada onbir yıldızla güneşi ve ayı gördüm. Gördüm ki, onlar bana secde ediyorlar.” dedi. Yusuf Suresi 5. Ayet: Babası: “Yavrum, rüyanı kardeşlerine anlatma, sonra sana bir tuzak kurarlar; çünkü şeytan, insana belli bir düşmandır.” Yusuf Suresi 36. Ayet: Onunla birlikte zindana iki delikanlı daha girdi. Birisi: “Rüyada kendimi şarap sıkarken görüyorum.” dedi. Diğeri: “Ben, rüyada kendimi basımın üstünde bir ekmek götürürken görüyorum, ondan kuşlar yiyor. Bize bunun tabirim haber ver; çünkü biz seni iyilik sevenlerden görüyoruz.” dedi. Yusuf Suresi 41. Ayet: Ey zindan arkadaşlarım, gelelim rüyanıza: “Biriniz, efendisine yine şarap sunacak, diğeri asılacak ve kuşlar basından yiyecek; işte fetvasını istediğiniz mesele halledildi!” dedi. Yusuf Suresi 100. Ayet: Ana ve babasını taht üzerine çıkardı, hepsi Yusuf için secdeye kapandılar. Yusuf da:”Ey babacığım, işte bundan önceki rüyamın yorumu bu; gerçekten Rabbim onu gerçekleştirdi, cidden bana iyilikte bulundu;çünkü beni zindandan çıkardı; şeytan benimle kardeşlerimin arasını dürtüştürdükten (bozduktan) sonra sizi çölden buraya getirdi. Gerçekten Rabbim, dilediği şey için aldığı tedbirde çok hoş davranır. Gerçek şu ki, O, herşeyi çok iyi bilen, her yaptığın bir hikmete göre yapandır!” Yusuf Suresi 101. Ayet: Ey Rabbim, Sen bana mülkten bir nasip verdin ve bana rüyaların tabirinden bir ilim öğrettin. Gökleri ve yeri yaratan Rabbim, dünya ve ahirette benim velim Sensin! Benim ruhumu müslüman olarak al ve beni iyiler arasına kat!” dedi. Saffaf Suresi 102. Ayet: (Oğlu) yanında koşma çağına gelince : “Yavrum, ben seni rüyamda boğazladığımı görüyorum. Artık bak ne düşünürsün?” dedi. (Çocuk da): “Babacığım sana ne emrediliyorsa yap! Beni inşaallah sabredenlerden bulacaksın!” dedi. Saffaf Suresi 105. Ayet: “Rüyaya gerçekten sadakat gösterdin, işte biz güzel davrananları böyle mükafatlandırırız.” Hz. Peygamber(s.a.v) bir Hadis-i Şeriflerinde: “İçinizden biri, hoşuna gidecek bir rüya görür ise, bu rüya Allah(c.c.)’tandır. Onun için Allah(c.c.)’a hamd etsin ve o rüyayı söylesin.” demiştir. Bir başka Hadis-i Şeriflerinde de Hz. Peygamber (s.a.v) şöyle buyurmuşlardır: “İçinizden hanginiz doğru sözlü ise, o kişinin rüyası da doğrudur.” Yalınız dikkat edilmesi gereken bir nokta da güzel rüyaların herkese söylenmemesi gerektiğidir. Nitekim Hz. Yusuf (a.s) 11 yıldızın önünde eğilip kendine secde ettiklerini rüyasında gördüğünü babasına anlatırken bunu kardeşleri de duymuştur ve Hz. Yusuf (a.s)’a tuzak kurmuşlardır.Buna dayanarak tavsiye edilir ki güzel rüyalar düşmana anlatılmamalıdır. Güzel rüyalar cahil insanlara da anlatılmamalıdır. Yorumu ya güzel yapamazlar yada yanlış yorumlarlar. Çünkü rüyalara ne kadar önem verilmesi gerektiğini bilmezler. Yine tavsiye edilir ki güzel rüyalar en fazla üç kişiye söylenmelidir ve söylerken de yukarıda anlattığımız kişilere dikkat edilerek söylenmelidir. medyummahmutcanlar Rüya Çeşitleri Rüyalar ne sebepten dolayı gördüğümüze ve bize kim tarafından gösterildiğine bağlı olarak 3 kısma ayrılır. 1 – Rahmani Rüyalar: Bu rüyalar Yüce Rabbimizin meleklerince iyi insanlara ve peygamberlere gösterdiği rüyalardır ki bu rüyalar gerçek ve sahihtir. Yorumlanması gereken en önemli rüyalar bu rüyalardır. Çünkü bu rüyalarda Yüce Allah(c.c.) kullarına ya iyi bir haberi müjdelemekte, ya herhangi bir tatsız hamleden caydırmak istemekte veyahut bir felakete işaret etmektedir. Bu tarz rüyaları görmek geleceği bilmek ya da gaipten haber almak olarak yorumlanmamalıdır, zira bu rüyalar kula bahşedilen bir müjde veya ikazdan ibarettir. Zamanı geldiğinde zuhur eder. Yalnız yaşanılan örenkler göstermiştir ki, Allah(c.c.) kuluna korkutucu ve üzücü bir rüya gösterdiği zaman kul çok üzülerek o rüyayı merak etmeyesin diye o rüyanın işaret ettiği olay çabuk gerçekleşir. Kuluna güzel rüya gösterdiği zaman heyecan ve sevinçle o rüyayı beklesin diye de o rüyanın işaret ettiği olay rüyayı gördükten bir süre sonra çıkar. Bu sayede kulun sadaketi ve inancı da ölçülmüş olur. 2 – Şeytani Rüyalar: Bu tarz rüyalar ise şeytan veya cinler tarafından gösterilen rüyalardır. Bu vesileyle insanları korkutmak, ruhunu incitmek, üzmek, ümitsizliğe, çaresizliğe, felakete sürüklemek veya kendi nefsinin esiri yapmak amacına sahiptirler. Uykumuzda derin bir uçurumdan hızlıca yere düştüğümüz, köpek ısırması, yılan sokmasına maruz kaldığımız veya çeşitli ucube hayvanlar veya yaratıklar gördüğümüz sonunda gecenin bir yarısı korku ve ter içinde “zıplayarak” uyandığımız rüyalar bu tür rüyalardır. Böyle rüyalar görüldüğünde Allah(c.c.)’a sığınmak ve Allah(c.c.)’dan yardım istenmesi, bilinen bazı duaların okunması, namaz kılabilen insanların da 2 rekat namaz kılmaları tavsiye edilir. Yoruma layık bir rüya değildir. Kimseye de hikaye gibi anlatılmaması gerekmektedir. Bu konuda Hz. Peygamber(s.a.v.) şöyle buyurmuşlardır: “Rüyada şeytan insanı kandırır; tesirinde kalmayın!”. İşte bu yüzden daima abdestli olarak uykuya yatmak tavsiye edilir, çünkü abdestli olarak yatıp uyuyan bir kimseyi şeytan rahatsız edemez… 3 – Nefsani Rüyalar: Bu rüyalar beynimizin bize gösterdiği rüyalardır. Bunları görme sebebimiz ise gün boyu üzerinde düşündüğümüz, meşgul olduğumuz, veyahut çözmeye çalıştığımız bir problemin bilinçaltımıza yerleşmesidir. Uyuduğumuzda ise bu bilinçaltındaki düşüncelerin tekrarını yada devamını görürüz. Tabi ki bu “devam” senaryasonu bizim yazdığımız bir devam filmidir. O yüzden bu tarz rüyaları üzerine kafa yormanın gereği yoktur. medyummahmutcanlar 0551 554 00 31
Posted on: Sat, 06 Jul 2013 19:18:46 +0000

Trending TopicsRecently Viewed Topics
© 2015