SAD STORY: MAY MAG BF/GF NA NASA MOTOR: GF: Babe , slow - TopicsExpress          

SAD STORY: MAY MAG BF/GF NA NASA MOTOR: GF: Babe , slow down im scared! BF: No , its Fun GF: No , its not . Slow Down please im scared. BF: Ok , but hug me tight first ( the girl hug him tightly ) BF: Then say you Love me. GF: I Love You So Much , now slow down please ! BF: Take my helmet and put it on . ( The girl put the helmet on ) The day after , on the newspaper nabangga ang kanilang motor and the boy died. Alam mo ba kung bakit pinasuot ni boy yung helmet sa girl ? Kasi alam nyang wala ng break yung motor at nasa huling pagkakataon ginusto nyang mayakap sya at marinig na mahal sya ng taong pinakamamahal nya. Ramde ;( ;( ;(>>( Hayys Kayoo Yata na scared eh !!
Posted on: Wed, 29 Jan 2014 16:40:03 +0000

Trending TopicsRecently Viewed Topics
© 2015