STÁT JE PARAZIT A ZLODĚJ Pro ilustraci. Jeden svědek nad - TopicsExpress          

STÁT JE PARAZIT A ZLODĚJ Pro ilustraci. Jeden svědek nad hrobem mi vyprávěl, jak měl jeho dědeček hospodu. Kolem Nového roku vždy přišel financ, spočítal místa u stolu a předepsal daň, která byla tak mírná, že se dala zaplatit okamžitě. Potom už měl majitel od berňáku pokoj celý rok. Žádné účetnictví, jednoduché ani podvojné, nezajímala ho daň z přidané hodnoty, když si u něj někdo zahrál nebo zazpíval, nemusel se obávat. Pokud dal někomu napít na sekeru, nesháněl exekutora, prostě mu příště nenalil. Vtip je v tom, že člověk tehdy nemusel vyplňovat formuláře a platit parazity, místo toho zlepšoval svoje možnosti na poli podnikání, a také všeobecné kultury a ctil panující morálku zakazující krádež. Taky se tehdy postavily nádherné stavby ve městech, na venkově hospodářská stavení z hliněných cihel, ve kterých se mnohdy žije doposud. Jeden z dokumentů téhle úspěšné éry stojí na Václavském náměstí, chceme jej zbourat a nahradit podle mého názoru nevkusnou jakoby modernou. Zpět ke klíčové problematice. Kde opakovaně děláme chybu, neúspěšní revolucionáři? Odpověď zní: Nedovedeme zajistit, aby výkon moci dělali ti nejschopnější s vysokou mírou sociální inteligence, nadaní empatií, kteří by byli schopní řešit problémy, které se jich jakoby netýkají. Ti aktuální organizátoři neúspěchu žijí v relativním blahobytu za peníze obstarané vypsáním nekřesťanských daní, dělají klidně katastrofální chyby, když si použitím násilí zajistili, aby se jich netýkala zpětná vazba, která trestá za každý omyl a nesmysl. Sedí v klimatizovaných sálech a jenom občas zmáčknou nějaký knoflík a natahují ruku po mzdě podle tabulek. Místo toho, aby nás chránili před zlodějnou, nasazují nám za krk vysoké počty různých zákonných parazitů, kteří nás okrádají a ještě nám házejí klacky pod nohy.
Posted on: Tue, 23 Jul 2013 09:33:43 +0000

Trending TopicsRecently Viewed Topics
© 2015