#Sjukvårdsalliansen har ställt diagnos på patienten och - TopicsExpress          

#Sjukvårdsalliansen har ställt diagnos på patienten och förskriver ett recept i dagens Eskilstuna-Kuriren: "För att lyckas behöver landstinget ordineras en behandling i form av decentralisering. Makt och inflytande måste flyttas från styrelsemöten och centrala­ makthavare till de chefer och med­arbetare som är närmast patienterna. Flyttas besluten dit kommer sjukvården att må bättre."
Posted on: Thu, 10 Oct 2013 07:49:19 +0000

Trending TopicsRecently Viewed Topics
© 2015