Töviskesné Dsupin Judit Ibolya - 2013. október 24., - TopicsExpress          

Töviskesné Dsupin Judit Ibolya - 2013. október 24., csütörtök - 07:01 szerint: Nehéz téma. Mindig is nehéz volt a politikai pártoknak elérniük azt a támogatói létszámot, amikor már lehetővé válik az ország sorsába való beleszólás. Minél kisebb népréteg érdekeit támogatja egy párt, annál nehezebb helyzetben van, mert a lehetséges szavazóbázis a meghatározó jelenleg is . Az óriási gondot abban látom, hogy a jelen társadalom rendkívüli módon megosztott , A politikusoknak pedig meg kell találniuk a közös érdekeket, hogy kellő létszámú támogatottságot elérhessenek, s ezért óhatatlanul beleeshetnek abba a hibába, hogy széles népréteget érintően tesznek ígéretet, majd mikor a parlamentbe kerülnek, nem képesek ezt teljesíteni, mert az ígéretük a szavazóbázis megnyerését szolgálta , de az ígéretnek sok esetben nincs reális alapja. Mindeközben a létszámát tekintve kevésnek bizonyuló rétegek társadalomra gyakorolt hatása a teljes társadalmat érintheti , de a létszám miatt nem képes képviseltetni magát a parlamentben . A parlamentbe kerülésnek ezért olyan előfeltétele van, hogy a párt meg kell találjon átfogó , széles néprétegre ható programot, miközben viszonylag kis létszámú érdekkörökre bomlott a társadalom, és speciális helyzetük ellenére is igen jelentős egy-egy rétegnek a teljes társadalomra gyakorolt hatása , s helyzetük megingása igen nagy társadalmi problémát okozhat . Konkrétan . A gazdatársadalom, létszámát tekintve rendkívül csekély. Amit alkot, előállít , ezzel szemben stratégiai jelentőségű, mégis lenézett réteg , és a gépesítés, kemikáliák használata miatt az anyagi kockázat nagyon jelentős. De a létszám miatt ez a kockázat koránt sincs úgy szétporlasztva, mint amilyen nagy a jelentősége annak, hogy az ország élelmiszer ellátása mekkora jelentőséggel bír. Egészségügy . A létszám szintén csekély mint szavazóbázis , miközben a teljes társadalmat érintő az, hogy az egészségügyben dolgozók felkészültsége, empátiája, felelősségvállalása , munkabírása miképpen alakul . Mindeközben a bérek rendkívül alacsonyak . Kire szavazzon az egészségügyi dolgozó? Arra, aki több bért ígér, jobb felszereltséget, kevesebb túlmunkát . De felelősséggel ígérni ilyet szintén veszélyes, mert az egészségügyi ellátó rendszerbe befolyó pénzek az ország jelen helyzete miatt megcsappanóban vannak. Sok a nyugdíjas , a vállalkozó szektorban a bérek nyomottak, s így a befolyó adó is kevésnek bizonyul, és mindemellett rendkívül sok a beteg . Ez utóbbi az országban zajló áldatlan állapotoknak köszönhető-stressz, egészségtelen életmód . . De ha az egészségügyi dolgozók bérére nem jut megfelelő mennyiségben pénz, inkább elmenekülnek innen, így meg a túlmunka lesz elviselhetetlen . De mindez szintén az egész társadalomra kihat . Oktatásügy. Széles tábor, szintén bérproblémákkal küzdő, de kire szavazzon a pedagógus? Hogy átfogó hatásuk van , nem kétséges, hiszen mindenkit érint, gyereket, szülőt , és végezetül mindent, mert a felkészületlenség , felkészültség a munkahelyeken kihatással van mindenkire, s eközben a pedagógusok körében is sok az elégedetlen . Vállalkozó szektor. Vegyes az összetételük, és igen nagy a terhük, csekély létszámúak ahhoz képest, hogy tőlük várják az ország aktív adóbevételeit, ütik-vágják ezért őket, mint a répát . A pályázati pénzek és az állami támogatások nagy jelentőségűek a vállalkozók boldogulása szempontjából, sokkal nagyobbak, mint kellene, mert másodlagos elosztásból származnak , amikor már sajnos a korrupció is közbeszól, a mutyi. A vállalkozói szektor azon része, aki tehetős , jelentős erővel tud hatni arra, hogy támogatása által olyan párt jusson be, aki bár megígér sok mindent a nagy létszámú szavazóbázis felé, de ha bejut ez a párt , az anyagi támogatást biztosító , őt bejuttató réteg felé kell teljesítsen, mert elkötelezettje lett . Sorolhatnám a közalkalmazotti réteg többi részét, akik mindannyian nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy az országban milyen a közhangulat – vasutasok, rendőrök, közhivatalnokok, bírók, ügyészek – – – – Jönnek a nagy létszámot képviselők, akik más szempontból vannak egy csoportban, s ezért a pártok számára nagyon fontos, hogy mint szavazóbázist meg tudják-e szólítani, és el tudják-e érni a támogatásukat . Nekik aztán szeretnek ígérni a politikusok, de annak veszélye nagyon nagy, hogy ezen rétegek felé tett ígéretek üres lózungok maradnak, mindamellett viszonylag csekély összeggel ” megvehető” szavazatot lehet itt elérni . Nyugdíjasok, a jelentős létszámot képviselő kisebbség, a teljes létszámát tekintve szintén nagyszámú közalkalmazotti-köztisztviselő réteg, akiknek egységesen lehet ígérni bérfejlesztést, s lehet ezt visszavenni adóval, hatósági áras termékekkel . Munkavállalók. A túlzott adóterhek miatt , és a vállalkozók nehézségei miatt, azaz Magyarország jelen helyzete miatt nekik sem könnyű, sokójuknak van hitele . S elérkeztünk az ” egyéb ” kategóriába, abba , amelybe speciális oknál fogva kerültek be minden rétegből emberek. Jelenleg ezek éppen mi vagyunk, devizaalapon elárvult lelkek . A sok rétegből álló táborunk átfogó gondokkal küszködik . a társadalmat átfogó, mindenre kiterjedő gondokkal. A mai társadalom teljes kórképe fellelhető ebben a táborban, ami igen nagy létszámú, az érdek teljes azonosságot jelent a súlyos probléma miatt, és a kihatása a problémának jelen pillanatban Magyarországon nemzetbiztonsági ügy, miközben a politikusréteg és az igazságszolgáltatás ezt nem kezeli annak. Sőt. Ellenkezőleg. A Bankok által elkövetett csalást ahelyett, hogy feltárnák, maguk teszik lehetővé a még feléig-negyedéig lezajlott futamidőből fennálló , Bank által jogtalanul számolt hátralék behajtását végrehajtással, teljes vagyonelkobzásokkal, bankszámlák megcsapolásával, emberek Magyarországról történő kiűzetésével. A futamidő még jelentős része hátravan, de az igazságszolgáltatás, amelynek a hitelbedőlések miatt van beavatkozási lehetősége, hiszen a végrehajtás az ő privilégiuma-nos, az igazságszolgáltatás nem teszi meg , amit köteles lenne megtenni : nem állítja le az általa leállítható folyamatot, s ezzel tettestárssá válik . Sőt. A teljes jogi felelősség rászáll, a kérdés számomra , számunkra az , hogy az anyagi milyen mértékben . Emiatt ugyanis a haszonélvező Bankok , akik képesek is lennének rendezni a cehhet, mentesülhetnek az anyagi kártérítési felelősség alól , s ezt jogi úton visszafordítani rájuk közjegyzők tanúsítványai után rendkívül nehéz lesz . A parlamentbe jutásunk emiatt rendkívül fontos. Nemzetérdek, a magyar lakosság alapvető érdeke, miközben az érintettek sem képesek ezt felfogni a veszélyeztetettségük dacára sem. E a tábor minden szempontból nagyon vegyes, és emiatt én nem is csodálkozom azon, hogy sok csoportosulás jött létre, ahol a vezető személye meghatározó irányt ad a megoldáskeresésnek, és a módszernek, ami az érdekérvényesítést illeti. Nem tartom szerencsésnek azt, ha a többi csoporttal ellenséges kapcsolatba kerülünk, mindamellett a saját elképzelésünk melletti kiállásra igen nagy szükség van. A súlyos helyzetünk matt nem tartom azt sem furcsának, hogy az emberekben igen nagy a feszültség, , sokan félnek a jövőtől, és ezért sok konfliktus is keletkezhet . Ezt kezelni szükséges, a megértésre nagy szükség van . A devizaalapú hitelesek esetén az a nagy gond, hogy nem arról van szó, hogy lesz-e bérfejlesztés, milyen munkakörülmény lesz, tudunk-e menni üdülni, hanem a teljes összeroppanás közelít mindenkit. Mindamellett tudjuk, hogy az egész országra ez vár, de a többi rétegből még ezt nem ismerték fel elegen, s a mi saját táborunkban lévők is nagyon levesen képesek az érdekeiket felismerni . Elmondhatjuk, hogy a helyzetünk miatti sorsközösség nyílt felvállalása mindent felül kellene írjon , mégis, a negatív társadalmi ok taszítja az embereket ennek a helyzetnek a közösségben történő felvállalásától. Ez akár tetszik, akár sem, létező probléma. Ennek ellensúlyozására szükséges a megfelelő bánásmód az érintettekkel, és a megszólításuk nem kezdődhet még egy negatívummal. Semmilyennel. Az én javaslatom az, hogy kellő finomság, kellő odafigyelés szükséges mindenki felé , mert az embereknek a durvaságból elegük van. Abból, hogy csak a pénzük kell, hogy csak a szavazatuk kell, hogy csak a munkájuk kell, hogy csak a tűrés kell, hogy csak lehúzzák őket a vécén, ha a céljukat elérték , akiknek a pénzükre , a munkájukra , a türelmükre , a szavazatukra szükségük volt . Az emberek ebben a helyzetben csak jó szóval szólíthatók meg, miközben nagyon tárgyilagos az ok, ami miatt velünk kell tartsanak. S ezt az okot el kell nekik mondani, bármilyen lehúzó is. Kétség nem férhet hozzá, hogy amennyiben nem támogatják elegen A HAZA NEM ELADÓ MOZGALOM párt parlamentbe jutását , nemzettragédia következhet be . Az érintettek száma magas, sok társadalmi csoportból vagyunk, s a probléma rendezésének anyagi vonzata jelenleg sorsdöntő nagyságrendű, s az országnak nem kiadnia kell a rendezéshez, hanem bevétele származik belőle , rendkívül jelentős bevétele. Ellenkező esetben pedig előre be nem látható mértékű kiadásra lehet számolni össztársadalmi szinten, évtizedekig, súlyos vagyonvesztésre, akár az ország teljes elvesztésére . De a reményeink megvannak, a mozgalom a tüntetésekkel bevonult a köztudatba, és az aktív tagság céltudatos . A munkát több fronton , folyamatosan kell végezni , mert a győzelemre jutásnak az is alapfeltétele, hogy addig is élhető legyen az érintettek élete, itthon maradjanak, s aki még nincs velünk, éppen az igyekezetünk , elért eredményeink miatt ébredjen rá arra, hogy fel kell vállalnia nyíltan velünk a sorsközösséget , és a lehető legtöbb szavazót megnyerni .
Posted on: Thu, 24 Oct 2013 12:52:36 +0000

Trending TopicsRecently Viewed Topics
© 2015