TOMTEN, FINNS HAN!!! Följande beräkningar bör vara - TopicsExpress          

TOMTEN, FINNS HAN!!! Följande beräkningar bör vara behjälpliga vid bedömningen huruvida tomten finns eller inte Det finns omkring 2 miljarder barn på jorden. Men nu vill ju tomten inte besöka muslimer, hinduer, judar eller buddhister, vilket reduserar antalet till 15% eller378 mil- joner. Med ett världsgenomsnitt på 3,5 barn per hushåll är det sålunda 108 miljoner hushåll att besöka, om vi kan anta att det finns minst ett barn i varje hem. Jultomten har på grund av jordens olika tidszoner och rotation cirka 3,5 timme på sig att jobba, om vi antar att han reser västerut, vilket ju blir mest logiskt. Han besöker sålunda 967,7 hem per sekund. Det betyder alltså att för varje kristet hem med minst ett snält barn, har tomten cirka 1/1000 sekund till att parkera släden, springa ut och hoppa ner genom skorstenen, dela ut julklappar, hoa 3 gånger, klämma 2 snapsar, upp genom skorstenen, i släden och iväg till nästa hus. Om vi antar att alla hem som ska besökas är jämt för- delade är det ca 1 km mellan varje hus i genomsnitt. Tomten färdas sålunda ca 100 miljoner km, toabesök och andra pauser räknas inte. Med andra ord flyger tomtens släden med ungefär 1000 km per sekund eller 3000 gång- er ljudets hastighet. Som jämförelse kan nämnas att den snabbaste farkost som människan hittills skapat, rymdson- den Ulysses, färdas cirka 50 km per sekund. Som kuriosa kan nämnas att en normal frisk ren kan komma upp i en hastighet av ungefär 30 km i timmen. Lasten i släden är ett annat intressant objekt. Om vi antar att varje barn får klappar motsvarande 1 kg, har släden en last på 500 000 ton, tomtens vikt inte medräknad. På land kan en normalstark ren dra ungefär 200 kilo. Även om vi antar att de speciella flygande renarna kan dra en vikt tio gånger denna, kommer inte släden ur fläcken, om inte tomten skaffar fram cirka 360 000 dragvilliga renar. Detta kommer att ge släden en samlad vikt på ca 600 000 ton. 600 000 ton, som flyger med 1000 km per sekund alstrar ett enormt luftmotstånd. Detta kommer att hetta upp renarna, ungefär som en meteorit som inträder i jord- atmosfären. De två ledarrenarna kommer då att absorbera en energi motsvarande 14300 trilljarder joule per sek, eller 14300 trilljarder watt. Ledarrenarna kommer helt enkelt att brinna upp omedelbart och de bakomvarande kommer att utsättas för en ljudvallsbang och därefter själva brinna upp. Alla renarna kommer att möta sen anfader på mindre än 4,26 tusendels sekunder, det vill säga när tomten når till sitt femte hus. Detta är dock hypotetiskt, för då släden accelererar från 0 till 1000 km/s på 1/1000 sek, kommer alla i släden att bli utsatta för en g-kraft 17500 gånger större än tyngd- kraften. En tomte på ca 150 kg (vikten uppskattad efter existerande kopior) skulle naglas fast i bakre delen av släden motsvarande en vikt av ca 3 miljoner kg, vilket ögonblickligen skulle krossa varje ben i hans kropp och förvandla honom till en våt fläck. Slutsatsen bör bli att om tomtejäveln någonsin levat så är han definitivt DÖD nu!!
Posted on: Wed, 20 Nov 2013 01:27:58 +0000

Trending TopicsRecently Viewed Topics
© 2015