Tak ako brka ktor zlom strom a kus teba v om tak ivot sa rti rchlo - TopicsExpress          

Tak ako brka ktor zlom strom a kus teba v om tak ivot sa rti rchlo a zd sa, e roky s dni a jak siln prd, len tak prete ti to zvldnem ooh to zvldnem svoj siln strom nekde njdem to zvldnem, oooo to zvldnem vravm si ten prval zvldnem Pr dn zvldnem a nezostanem na dne viem e pr dn zvldnem avetko povol. Tak ako vietor o nafka prach do mojich o a vyryje vrsky lme a lme moj kme po astiach neprestva, km nie som na ksky To zvldnem ooh to zvldnem svoj siln strom nekde njdem to zvldnem, oooo to zvldnem vravm si ten prval zvldnem Pr dn zvldnem anezostanem na dne viem e pr dn zvldnem a vetko povol. Viem tch pr dn zvldnem mono prkrt spadnem viem e pr dn zvldnem aj ke to zabol mono zabol Pr dn zvldnem anezostanem na dne viem e pr dn zvldnem Viem tch pr dn zvldnem mono prkrt spadnem ciem e pr dn zvldnem aj ke to zabol mono zabol
Posted on: Sun, 17 Nov 2013 22:02:17 +0000

Trending TopicsRecently Viewed Topics
© 2015