The pupils of KES wish to extend their message of thanks to the - TopicsExpress          

The pupils of KES wish to extend their message of thanks to the first organization that responded positively to the childrens situation. Thank you po sa One World Institute. Alhamdulillah, Inshaa Allah, Zafra and Nurmiya will keep their promise to excel in every way and understand how precious they truly are. Thank you also to all people who make education of indigents enjoyable and worthwhile. Maraming salamat din po sa kanilang mga guro na nagsisilbing gabay nila sa pagkamit ng kanilang mga munting pangarap. Salamat na rin po sa mga taong gusto pang gumawa ng mabuti sa kanilang kapwa. Marami pa rin pong kailangang gawin, umaasa po sila sa inyong patuloy na kagandahang luob. Be blessed po. cc: Noreen Amil Marcilyn Amin Ameera Omar Faih Alih Yolanda Ortega Stern Laida Habibun Roberto A U Dangkulos
Posted on: Thu, 11 Dec 2014 08:05:27 +0000

Trending TopicsRecently Viewed Topics
© 2015