Trang thơ này em gửi tặng ngày hôm qua. Những ngày - TopicsExpress          

Trang thơ này em gửi tặng ngày hôm qua. Những ngày chưa xa mà em ngỡ không bao giờ còn chạm tới. Ngày của những phút đầu bối rối, của những yêu thương trẻ dại, vụng về. Ngày em đã trao người nông nổi đam mê, khát khao cháy đến cạn lòng em ấy. Rồi anh đi-chỉ giản đơn như vậy. Mà em nghe lòng đắng đến chênh chao....
Posted on: Sun, 04 Aug 2013 13:05:42 +0000

Trending TopicsRecently Viewed Topics
© 2015