Tui có một người bạn, có gì cũng đưa lên fb, kể - TopicsExpress          

Tui có một người bạn, có gì cũng đưa lên fb, kể cả ăn ở nhà hay tiệm, buồn, vui, đi chơi...v..v.. cũng chụp đưa lên fb. mỗi lần mở fb lên, là thấy bạn ấy cũng đăng lên những cái kỳ quặc mà vẫn nhiều người like, comment.Có phải chăng những người like hay comment đó chỉ làm cho người bạn đó vui thôi. ý kiến các men, tui nên like hay comment..,
Posted on: Mon, 14 Oct 2013 08:59:33 +0000

Trending TopicsRecently Viewed Topics
© 2015