Udin jeung ki Ibro ngadatangan tempat praktek Ma Ijot anu ahli - TopicsExpress          

Udin jeung ki Ibro ngadatangan tempat praktek Ma Ijot anu ahli dibidang ngagedean rudal lalaki, anu kahiji di servis nya eta ki Ibro, sanggeus diurut, Ma Ijot ngomong… Ma Ijot : “jug ka ruang 2 anu sabelaheun dapur keur milih bentuk jeung ukuran nu dipikahayang… tuluy ku maneh dahar !!... ngke kadieu deui !!” Ibro : mangga Ma !! (bari tuluy ngaleos ngajugjug ruang 2 anu dituduhkeun ku Ma Ijot…. ) Nyaan diruang 2 teh loba rupa palawija, aya bonteng, terong, cau, jagong jst).. Ibro : ieu ah.. si Unah bakal seumeug ku ieu mah !! (bari nyokot cau ambon anu pang gedena, tuluy didahar , sanggeus beak indit deui ka ruang praktek ma Ijot) Ibro : tos Ma ! (bari nyingsatkeun sarung) Ma Ijot : “waras jatining waras zoom… zoom… zoom puaaah !!“ (ngabura koboy si Ibro anu sagede sosis, teu sabaraha lila curungkunung koboy si Ibro ngagedean nepi ka sagede cau ambon) Ibro : yes !! yes !! (bari sumringah, tuluy kaluar kamar praktek ma Ijot ) “bapa udin, 38 taun !!”, kadenge assisten Ma Ijot ngageroan, Udin langsung asup ka ruang praktek Ma Ijot Ma Ijot : “singsatkeun sarungna !!” (udin nyingsatkeun sarung nembongkeun sikoboyna anu sagede batre remot, teu diengkekeun deui langsung diurut ku Ma Ijot, kira2 10 menit sarua siga si Ibro dititah karuang 2 milih ukuran nu dipikahayang… teu lila asup deui ka ruang praktek Udin : tos Ma ! (bari nyingsatkeun sarung) Ma Ijot : “waras jatining waras zoom… zoom… zoom puaaah !!“ (ngabura koboy si udin, teu sabaraha lila koboy udin nyologodor manjangan ngen bentukna pipih tur gegerenjilan, Ma Ijot ge nepi ka olohok ) Ma Ijot : ari anu didahar.... naon ieu teh jang ? Udin : Peuteuy ma… karesep abdi anu di meja dapur !!
Posted on: Wed, 07 Aug 2013 00:10:04 +0000

Trending TopicsRecently Viewed Topics
© 2015