#VNMI/#FME: Opheffen ongelijk speelveld basismetaal snel - TopicsExpress          

#VNMI/#FME: Opheffen ongelijk speelveld basismetaal snel noodzakelijk ZOETERMEER, 13 september 2013 – Het ongelijke Europese speelveld voor de basismetaalindustrie is VNMI en FME al jaren een doorn in het oog. Een snelle tijdelijke oplossing is nu echt noodzakelijk. Wim Hamers, voorzitter van de VNMI: “Er wordt gewerkt aan wetgeving die pas in 2015 in werking kan gaan. Voor een deel van de sector zal dit te laat komen. Voor het behoud van de basismetaalindustrie in Nederland is het opheffen van het ongelijke speelveld op korte termijn noodzakelijk.” De Nederlandse basismetaalindustrie heeft al jaren zwaar te lijden onder een ongelijk speelveld. Op dit moment spelen twee grote problemen -met name bij de elektriciteitsgrootverbruikers- die zeer schadelijk zijn voor het concurrentievermogen van de sector en zelfs funest in de aanhoudend zware economische omstandigheden: de grote verschillen in leveringstarieven voor basislast elektriciteit tussen Nederland en de omringende landen en het voordeel dat Duitse concurrenten al enige jaren hebben door de tegemoetkoming in nettransporttarieven. Leveringstarieven Hamers: “Het steeds verder toenemende verschil in commerciële leveringstarieven tussen Nederland en de ons omringende landen tast de concurrentiekracht van de Nederlandse elektro-intensieve bedrijven sterk aan. Het verschil met Duitsland is inmiddels opgelopen tot maar liefst circa € 9/ MWh, vooral door de volgelopen capaciteit op de landsgrensoverschrijdende interconnectieverbindingen (‘interconnectoren’). De VNMI en de FME hebben diverse, tijdelijke oplossingen voorgesteld om hier op korte termijn een doorbraak te forceren. Nederlandse bedrijven kunnen sneller geholpen zijn zonder dat de wet hoeft te veranderen.” Nettransporttarieven De Nederlandse elektro-intensieve bedrijven hebben bovendien concurrentienadeel ten opzichte van hun Duitse tegenhangers waar het gaat om de transporttarieven elektriciteit. Reeds in 2012 zijn door toenmalig minister Verhagen toezeggingen gedaan om deze ongelijkheid in ieder geval voor 50% te kunnen wegnemen met een regeling rond tegemoetkoming in de transportkosten voor (metallurgische) basislastbedrijven. Hamers: “De toezegging staat bij minister Kamp nog steeds, maar door wet- en regelgeving lijkt de realisatie ervan niet eerder dan pas in 2015 te kunnen plaatsvinden. Dat is onacceptabel. Deze vertraging vormt een ernstige bedreiging voor onze sector. De VNMI is ervan overtuigd dat er op korte termijn via lagere regelgeving een snellere juridische oplossing kan en moet worden gevonden.” Positief De VNMI en FME blij met de toewijding en inzet van minister Kamp voor een gelijk speelveld, maar snellere, concrete resultaten zijn nu van het grootste belang. Eventueel in de vorm van tijdelijke oplossingen tot de benodigde wetgevingstrajecten zijn doorlopen voor het realiseren van definitieve regelingen. Zonder deze maatregelen om het concurrentienadeel snel op te heffen zal de Nederlandse elektro-intensieve industrie mogelijk niet overleven. Hamers: “Werkgevers én werknemers strijden allemaal voor een op zijn minst gelijke concurrentiepositie van onze sector ten opzichte van onze concurrenten in het buitenland. Er is geen reden voor Nederland om deze ongelijkheid nog jaren te laten voortbestaan, zeker niet in deze economisch slechte tijd.” vnmi.nl.
Posted on: Fri, 13 Sep 2013 11:59:48 +0000

Trending TopicsRecently Viewed Topics
© 2015