Verkar som en del lever sina liv genom face book,och bara måste - TopicsExpress          

Verkar som en del lever sina liv genom face book,och bara måste berätta allt precis allt,och det in i minsta beståndsdel. Lika som jag önskar att det finns en tumme ner,så önskar jag att det finns ett filter som sorterar bort det. Ja jag är verkligen på krigsstigen idag haha. Verkar vara populärt att mer eller mindre vara som en öppen bok fejan. Fattar ni inte att det kanske kan ligga er i fatet en vacker dag.
Posted on: Sat, 13 Jul 2013 11:40:55 +0000

Trending TopicsRecently Viewed Topics
© 2015