Yalçın Musa ‘Atatürk bu günleri 89 yıl önce - TopicsExpress          

Yalçın Musa ‘Atatürk bu günleri 89 yıl önce görmüştü’ “Bir gün, Birinci Cihan Harbi’nden sonra Ortadoğu’da kurulan suni devletlerin halkları ayaklanacaktır… O gün geldiğinde, yeni kurduğumuz cumhuriyetimizin yöneticileri, bu halkların değil, emperyalist güçlerin yanında yer alırsa, aynı akıbete kendileri uğrayacaktır… Ve Kurtuluş Savaşı’nda yedi düvele haddini bildiren Türk halkı, onların da hakkından gelecektir…” denmişti..(Mustafa Kemal Atatürk)
Posted on: Sat, 15 Jun 2013 06:24:22 +0000

Trending TopicsRecently Viewed Topics
© 2015